Po dekadzie działania blog "Jak oszczędzać pieniądze" zakończył swoją działalność. Jedyną stale aktualizowaną sekcją bloga jest RANKING kont i lokat. Zapraszam też do lektury ponad 500 archiwalnych artykułów (ponadczasowych)! 👊

Jak zaoszczędziłem 28 762 zł na przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność. Też tak możesz!

przez Michał Szafrański dodano 6 grudnia 2019 · 153 komentarze

Użytkowanie wieczyste 2019 ustawa

UWAGA! Warto się pospieszyć! Przed końcem 2019 r. można uzyskać maksymalną bonifikatę przy jednorazowej zapłacie opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w pełną własność.

Mikołajki to naprawdę świetny dzień na publikację tego wpisu. Zobaczycie, że przynajmniej dla części z Was będzie jak prezent. Całkiem drogi prezent!

Powiem krótko: jest prosty przepis na naprawdę świetny interes dla tych, których mieszkania lub domy stały do 31 grudnia 2018 r. na gruncie z dzierżawą wieczystą:

Zlikwidowane użytkowanie wieczyste + opłata przekształceniowa + jednorazowa płatność + bonifikata = olbrzymie oszczędności!

Dlaczego? Bo bonifikaty z tytułu jednorazowej płatności tzw. opłaty przekształceniowej (o niej niżej) są naprawdę olbrzymie. W Warszawie wynoszą 98%, co oznacza, że płacąc jednorazowo kilkaset złotych, możemy pozbyć się nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych zobowiązania na rzecz samorządów lub Skarbu Państwa.

Ale trzeba się pospieszyć żeby zmaksymalizować korzyści! Wniosek z deklaracją chęci zapłaty jednorazowej najlepiej wnieść do końca 2019 r. Wtedy osiągniemy maksymalne oszczędności.

W moim przypadku zamiast zapłacić 29 349,20 zł opłaty przekształceniowej w ciągu najbliższych 20 lat, deklarując wniesienie jej jednorazowo zapłaciłem tylko 586,98 zł. To mniej, niż dotychczas wynosiła roczna opłata za użytkowanie wieczyste (za mieszkanie i miejsca parkingowe sumowały się one do 1467,46 zł rocznie)! Oszczędność wyniosła więc 28 762,22 zł. Inwestując nieco czasu i 586,98 zł osiągnąłem stopę zwrotu na poziomie 4900%! Tak – nie ma tu pomyłki. To inwestycja daleko lepsza niż PPK. 😉

Niewiele razy w życiu trafia się taka okazja i to do tego tak powszechnie dostępna, więc nie ociągajcie się i po prostu czytajcie i korzystajcie! Póki nie jest za późno, aby zmaksymalizować korzyści.

Krótka instrukcja czytania wpisu

 • Jeśli jeszcze NIE dostaliście zawiadomienia z urzędu o wysokości opłaty przekształceniowej – nie musicie się martwić! Zgodnie z nowelizacją ustawy, jeżeli otrzymacie zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. to macie 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (licząc od dnia otrzymania dokumentu), czyli inaczej mówiąc na złożenie wniosku, o którym piszę w artykule poniżej. Reasumując: zachowujecie prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu.
 • Wpis przeznaczony jest głównie dla tych, którzy już dostali zawiadomienia, ale NIC w tym temacie nie zrobili – polecam Wam ścieżkę działania opisaną poniżej od śródtytułu „Droga na skróty do bonifikaty dla finansowych ninja” (pod koniec wpisu).

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Jak to możliwe, że trafiła się okazja na taki świetny deal? Otóż 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r. (samą treść ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego znajdziecie tutaj).

W oczywisty sposób dotyczy ona tylko tych osób, które mają mieszkania lub domy stojące na gruntach, które wcześniej były oddane w użytkowanie wieczyste. Właściciele takich mieszkań lub domów stali się – z mocy ustawy – właścicielami gruntów lub udziałów w gruntach, na których stoją budynki mieszkalne. Stało się to całkowicie automatycznie.

Oczywiście są pewne sytuacje szczególne, bo ustawa jasno mówi, że za „budynki mieszkalne wielorodzinne” uznaje się te, w których lokale mieszkalne stanowią „co najmniej połowę całkowitej liczby lokali”. Ustawa nie obejmuje więc przykładowo budynków, w których przykładowo jest 20 lokali użytkowych i zaledwie 5 mieszkań. Przekształceniu podlegają bowiem wyłącznie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. 🙂

Jak sprawdzić czy grunt jest w użytkowaniu wieczystym?

Skąd wiedzieć, czy nasze mieszkanie stoi na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie? Istnieją dwa sposoby:

 1. Przypomnienie sobie, czy płaciliśmy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Można zajrzeć w papiery, można zajrzeć do budżetu domowego i spisu wydatków (o ile takowe prowadzicie), przy czym warto pamiętać, że „podatek od nieruchomości” i „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” to dwie różne rzeczy. Interesuje nas to drugie. Idealnie gdybyście mieli zanotowaną wysokość opłaty. Tu warto pamiętać, że miejsca postojowe w garażach podziemnych posiadają zazwyczaj oddzielnie uiszczaną opłatę z tytułu wieczystego. Dotychczasowe kwoty przydadzą się do obliczeń – nawet jeśli nie otrzymaliście jeszcze „świeżej” informacji z urzędu.
 2. Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości – tu warto zajrzeć do pierwszego i drugiego działu księgi wieczystej. Jeśli grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste, to informacja taka znajdzie się w dziale I-SP – „Spis praw związanych z nieruchomością” wraz z informacją o okresie użytkowania. Dodatkowo w dziale drugim można sprawdzić właściciela nieruchomości. W przypadku gruntów w dzierżawie może to być, np. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku naszego mieszkania w podrubryce 2.2.3 jako właściciel gruntu widniało Miasto Stołeczne Warszawa.

Powyższe punkty dotyczą oczywiście mieszkań z wydzieloną księgą wieczystą i tzw. odrębną własnością mieszkania. Jeśli jesteście posiadaczami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to ewentualną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego płaciła Wasza spółdzielnia mieszkaniowa. Powinniście ją znaleźć jako jedną ze składowych opłat eksploatacyjnych ponoszonych co miesiąc na rzecz spółdzielni. W takim przypadku sami nic nie robicie i ten tekst Was nie dotyczy, bo to organy spółdzielni decydują, czy obowiązkową opłatę przekształceniową (o niej niżej) wnieść jednorazowo z dużą bonifikatą, czy płacić ją w dużo mniej korzystny sposób – w ratach. Spółdzielnia powinna Was o tym poinformować.

Na czym polega użytkowanie wieczyste?

Mówiąc w dużym skrócie użytkowanie wieczyste to stan zastany z czasów PRL, gdy uważało się, że grunty powinny należeć do państwa i być dzierżawione na długi czas tym, którzy chcieliby na nich realizować jakieś inwestycje – budować budynki mieszkalne, fabryki itd. Państwo zamiast sprzedać ziemię oddawało ją w tzw. wieczystą dzierżawę wynoszącą maksymalnie 99 lat.

Formalnie właścicielem takiego gruntu jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządowych. W przypadku gruntu, na którym stoi mój blok i znajdujące się w nim mieszkanie, właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Sam stojący na działce budynek należy do właścicieli znajdujących się w nim lokali – w proporcjach odpowiadających udziałowi tych lokali w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. I właśnie w taki też sposób wylicza się udział w prawie własności gruntu lub udział w prawie użytkowania wieczystego. Po prostu przysługuje mi część działki, na której stoi budynek – wraz ze wszystkimi prawami i zobowiązaniami z tego wynikającymi.

To dlatego w przypadku pełnej własności mieszkania, to właśnie my zobowiązani byliśmy ponosić (do końca 2018 r.) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania, która co do zasady wynosiła 1% wartości gruntu rocznie i miała być płacona przez 99 lat. W teorii opłata była stała, ale tak naprawdę właściciele gruntów (Skarb Państwa i samorządy) mogły co 3 lata waloryzować wartość gruntów uwzględniając wzrost ich cen. W efekcie co jakiś czas opłaty z tytułu użytkowania wieczystego po prostu rosły – i to wcale niemało.

Dla porównania sprawdziłem, jak „wieczyste” zmieniało się na przestrzeni lat w przypadku mojego mieszkania:

 • Początkowo – od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. – płaciłem 653,21 zł za mieszkanie i 328,91 zł za miejsca parkingowe w garażu podziemnym = 982,12 zł rocznie.
 • Od 1 stycznia 2015 r. opłaty wzrosły i wynosiły już 976,01 zł za mieszkanie i 491,45 zł za miejsca parkingowe = 1467,46 zł rocznie. Podwyżka wyniosła więc 49,42%!

Patrząc na galopujące ceny nieruchomości spodziewałem się, że miasto dokona kolejnej waloryzacji cen gruntów jeszcze przed 1 stycznia 2019 r., ale – na szczęście dla mnie – opłaty zostały na tym samym poziomie. Lepiej dla mnie. 🙂

Opłata przekształceniowa

Tak jak pisałem na początku, sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2019 r. Tego dnia z mocy ustawy, użytkowanie wieczyste gruntów, na których stoją nieruchomości mieszkalne, przekształcone zostało w pełne prawo własności tych gruntów.

Nie stało się to jednak bezpłatnie. Dotychczasowym właścicielom gruntów przysługuje bowiem tzw. opłata przekształceniowa, która rekompensować ma utratę własności gruntów oraz przychodów z użytkowania wieczystego.

W praktyce sprowadza się to do tego, że zamiast płacić roczne „wieczyste” do końca okresu dzierżawy, na rzecz tego samego organu będziemy wnosić przez 20 lat roczne opłaty przekształceniowe w takiej samej wysokości, jak dotychczasowa opłata za wieczyste użytkowanie.

Gdzie tutaj korzyść? Przeanalizujmy to na przykładzie mojego mieszkania. Stoi ono na gruncie oddanym w dzierżawę do 19 grudnia 2096 roku, więc ja i moi spadkobiercy musielibyśmy płacić „wieczyste” jeszcze przez 77 lat i w sumie nie wiem co nastąpiłoby po tym czasie. Czy miasto zdecydowałoby się przedłużyć okres dzierżawy, czy może sprzedałoby w końcu grunt za niewiadomo jaką cenę? Dzięki ustawie, właścicielem gruntu staję się już teraz, a opłatę przekształceniową mam płacić w ratach o takiej samej wysokości, ale tylko przez 20 lat. W sumie nie brzmi to źle. 🙂

Bonifikata użytkowanie wieczyste – ile wynosi i na czym polega?

Warto wiedzieć, że opłaty przekształceniowej wcale nie musimy płacić w ratach. Możemy ją wnieść „z góry” – płacąc jednorazowo to, co musielibyśmy uiszczać przez 20 lat. W takim przypadku może nam przysługiwać specjalna bonifikata udzielania przez dotychczasowego właściciela gruntu (może a nie musi!).

Początkowo, gdy usłyszałem o tym pomyśle to pomyślałem, że pewnie bonifikaty będą nieduże i jest to po prostu pomysł na to, jak zwiększyć wpływy Skarbu Państwa i samorządów tu i teraz – doraźnie. Moje postrzeganie zmieniła jednak wiedza o wysokości udzielanych bonifikat.

Zacznijmy od użytkowników wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa. Tu ustawa przewiduje bonifikatę 60% o ile tylko płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia (czyli do końca 2019 r.). W każdym z kolejnych 5 lat wysokość bonifikaty będzie spadała o 10 punktów procentowych:

 • 50% bonifikaty, gdy resztę opłaty przekształceniowej wniesiesz w drugim roku po przekształceniu (2020).
 • 40% bonifikaty, gdy opłatę wniesiesz w trzecim roku (2021).
 • 30% bonifikaty, gdy opłatę wniesiesz w czwartym roku (2022).
 • 20% bonifikaty, gdy opłatę wniesiesz w czwartym roku (2023).
 • 10% bonifikaty, gdy opłatę wniesiesz w czwartym roku (2024).

Warto podkreślić, że za przykładem Skarbu Państwa poszło wiele samorządów w Polsce. Na bonifikatę w wysokości 60% zdecydował się także w maju Koszalin, który wcześniej nie przewidywał żadnych rabatów z tytułu jednorazowej płatności opłaty przekształceniowej. Taką samą wysokość bonifikaty uchwalono także w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Rzeszowie.

Bank rozbiły jednak te miasta:

 • W Poznaniu bonifikata wynosi 75%
 • We Wrocławiu bonifikata wynosi 90%
 • W Gdańsku i Nowym Sączu bonifikata wynosi 95%
 • W Warszawie bonifikata wynosi 98%
 • W Jeleniej Górze, Iławie i Giżycku bonifikata wynosi 99%
 • Rekordzistami są Ełk i Łomża, gdzie bonifikata wynosi aż 99,9%

Dla jasności: podaję dane czysto orientacyjnie i proszę, by każdy samodzielnie potwierdził wysokość i szczegółowe warunki udzielania bonifikaty od opłaty przekształceniowej w swojej lokalizacji.

Bonifikata 99% dla niepełnosprawnych, kombatantów i rodzin wielodzietnych

Ustawa o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności była już kilkakrotnie nowelizowana. W połowie tego roku prezydent podpisał kolejną nowelizację, która dała prawo do specjalnej bonifikaty 99% osobom niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym oraz kombatantom i inwalidom wojennym.

Uzyskanie takiej bonifikaty wymaga jednak wystąpienia ze specjalnym wnioskiem i urzędy nie mają obowiązku o tym informować (a te które informują robią to niejednokrotnie bardzo małym drukiem). Apeluje zatem – jeśli znacie takie osoby, to koniecznie dajcie im znać, że przysługuje im prawo do skorzystania z bonifikaty 99% na terenie całego kraju.

Szczegóły opisane są w Art. 9a znowelizowanej ustawy (tutaj znajdziecie jej tekst jednolity).

Bonifikata Warszawa = 98% – konkretny przykład obliczeń

Najlepiej skalę oszczędności zobaczyć na konkretnym przykładzie. Zobaczcie więc, jak to wygląda w przypadku mojego mieszkania.użytkowanie wieczyste 2019 ustawa

Gdybym chciał wnosić opłatę za przekształcenie w ratach, to łącznie kosztowałoby mnie to co najmniej 29 349,20 zł.

A jak wyglądać będzie opłata przekształceniowa wniesiona jednorazowo z bonifikatą?

bonifikata użytkowanie wieczyste

Zamiast zapłacić 29 349,20 zł w ciągu 20 lat, zapłaciłem zaledwie 586,98 zł jednorazowo. Jak łatwo policzyć dzięki tak hojnej bonifikacie zaoszczędziłem aż 28 762,22 zł.

To jak lokata na 28,97% rocznie na 20 lat!

Na jednorazową zapłatę opłaty przekształceniowej można spojrzeć jak na inwestycję. W podanym warszawskim przykładzie inwestując zaledwie 586,98 zł (dokładnie w dniu 18 października 2019 r.) uzyskam łącznie 28 762,22 zł skumulowanych oszczędności w ciągu 20 lat. To tak, jakbym te kilkaset złotych włożył na lokatę oprocentowaną na 28,97% rocznie (brutto) i takie samo oprocentowanie obowiązywałoby w każdym kolejnym roku aż do 31 marca 2038 r. To dopiero wtedy przyszedłby moment zapłaty ostatniej rocznej opłaty przekształceniowej płaconej w ratach.

Licząc sumarycznie, to inwestycja dająca całkowitą stopę zwrotu na poziomie 4900% netto w ciągu 20 lat. Warto!

Skala oszczędności może być jeszcze większa!

Tu muszę dodać, że moje obliczenia stopy zwrotu są bardzo ostrożne, bo zakładają stałość rocznej opłaty przekształceniowej a niemalże pewne jest, że jej wysokość będzie waloryzowana. Ustawa przewiduje, że taka waloryzacja o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości lub ewentualnie wskaźnik inflacji, będzie następowała nie częściej niż co 3 lata. W efekcie możemy się liczyć z tym, że osoby płacące tę opłatę w ratach poniosą jeszcze większe sumaryczne koszty.

Reasumując po raz kolejny: tym bardziej warto się pospieszyć!

Kalkulator: Opłata przekształceniowa z bonifikatą

Dzięki kalkulatorowi szybko policzysz kwotę oszczędności dla swojej nieruchomości. Wystarczy uzupełnić pola zaznaczone na żółto. 🙂

Jak skorzystać z bonifikaty od opłaty przekształceniowej

No to skoro już wiecie, że to się opłaca, to pora przedstawić oficjalną instrukcję skutecznego wniesienia opłaty przekształceniowej z bonifikatą. Zaznaczę, że ścieżka oficjalna jest dosyć kłopotliwa, więc w dalszej części artykułu przedstawię też uproszczoną drogę na skróty. 🙂

Ustawodawca przewidział, że urzędy będą miały pełne ręce roboty z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność i dlatego rok 2019 ma charakter przejściowy i obowiązują w nim specjalne zasady:

 • Nie trzeba było wnosić w 2019 r. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania ani pierwszej raty opłaty przekształceniowej. Moment płatności przesunięto dopiero na 29 lutego 2020 r.
 • Z kolei roczną opłatę przekształceniową za rok 2020 trzeba wnieść już do 31 marca 2020 r. a więc w ciągu zaledwie miesiąca musimy dokonać dwóch wpłat!

Jeśli ktoś z rozpędu wpłacił w trakcie 2019 r. opłatę z tytułu wieczystego użytkowania (przypominam, że już go formalnie nie ma w 2019 r.), to nie należy się martwić. 🙂 Z mocy znowelizowanej ustawy zostanie ona automatycznie zaliczona na poczet rocznej opłaty przekształceniowej lub na poczet jednorazowej opłaty przekształceniowej z bonifikatą (mówi o tym Art. 8a. ustawy). Ale dla jasności: sam fakt, że wpłaciliście na konto urzędu większą kwotę niż wynosi wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej NIE oznacza, że automatycznie otrzymacie bonifikatę! Do tego wymagane jest złożenie specjalnego wniosku. Jeśli tego nie zrobicie, to wpłata zostanie zaliczona na poczet pierwszej opłaty rocznej.

Oficjalna instrukcja skorzystania z bonifikaty wygląda tak:

1. Poczekaj na zaświadczenie z urzędu potwierdzające przekształcenie wraz informacją o wysokości rocznej opłaty

Tu pojawia się pierwszy potencjalny problem. Urząd ma na wydanie takiego zaświadczenia 12 miesięcy od momentu samego przekształcenia, czyli od 1 stycznia 2019 r. Z tym, że urzędy w dużych miastach mają z tym olbrzymi problem i w efekcie takie zaświadczenia mogą przychodzić opóźnieniem.

Ja, żeby nieco przyspieszyć procedurę, złożyłem w marcu wniosek o wydanie takiego zaświadczenia na żądanie (płacąc za jego wydanie 2x 50 zł), ale i tak pierwsze zaświadczenie otrzymałem 6 czerwca (dotyczące mieszkania) a drugie – dopiero 18 października (dotyczące miejsc postojowych w garażu podziemnym).

Co gorsza samo zaświadczenie napisane jest w taki sposób, aby czytający nie domyślił się, że może wnieść płatność jednorazowo korzystając ze sporej bonifikaty. Oto jak ono wyglądało na Ursynowie w Warszawie:

zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

bonifikata Warszawa

Jak widzicie informacja o możliwości zapłaty opłaty przekształceniowej jednorazowo i z bonifikatą jest ukryta w 3. i 4. punkcie Pouczenia małym drukiem i napisana jest w taki sposób, że nawet ja miałem trudność ze zrozumieniem o co chodzi.

Nigdzie w tym zaświadczeniu nie ma także wyliczenia wysokości całkowitej opłaty jednorazowej, a tym bardziej jej wysokości z bonifikatą. Pismo sprawia wrażenie jakby Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy chciał ukryć fakt, że można sporo zaoszczędzić i maksymalnie utrudniał skorzystanie z tej możliwości.

2. Złóż wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W teorii dopiero po otrzymaniu zaświadczenia z pkt 1. można złożyć taki wniosek. Najłatwiej pobrać go ze strony swojego urzędu gminy. W niektórych miastach jest to krótki dokument tekstowych, a np. na warszawskim Ursynowie jest to całkiem obszerny formularz (przykład poniżej).

wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej

wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej z bonifikatą

Wniosek trzeba uzupełnić o szczegółowe dane dotyczące nieruchomości gruntowej (adres, KW, obręb oraz numer działki) i nieruchomości lokalowej, czyli naszego mieszkania.

We wniosku musimy także zadeklarować chęć skorzystania z bonifikaty oraz wskazać, na jaki rachunek ma być zwrócona nadpłata, w przypadku jeśli już wcześniej uregulowaliśmy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na poczet roku 2019 lub kolejnych.

UWAGA: Aby mieć prawo do skorzystania z bonifikaty już za 2019 r. to wniosek musi być złożony przed końcem 2019 r. Składając go najpóźniej do 31 grudnia nie będzie potrzebne wnoszenie rocznej opłaty przekształceniowej za rok 2019 i wystarczy poczekać na pismo z wyliczeniem opłaty jednorazowej z bonifikatą.

3. Poczekaj na pismo z wyliczeniem opłaty jednorazowej z bonifikatą

W odpowiedzi na wniosek z pkt 2. urząd powinien przysłać w ciągu 30 dni właściwe pismo z wyliczeniem opłaty jednorazowej z bonifikatą. W moim przypadku wyglądało ono następująco:

opłata przekształceniowa z bonifikatą

opłata przekształceniowa Warszawa

No nareszcie! Tyle listów żeby w końcu dowiedzieć się ile mam do zapłaty!

4. Zapłać opłatę przekształceniową z bonifikatą

Ten krok można pominąć, jeśli wcześniej zapłaciliśmy już opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019. Jeśli jednak tego nie zrobiliśmy, to w piśmie z pkt. 3. znajdziemy informację o numerze konta do zapłaty oraz dacie, do której należy wnieść płatność jednorazowej opłaty przekształceniowej z bonifikatą.

5. Poczekaj na zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej

Po otrzymaniu opłaty urząd wyśle Ci kolejne pismo. Ono jest najważniejsze, bo potwierdza, że już się rozliczyłeś z dotychczasowym właścicielem gruntu i uiściłeś w pełni opłatę przekształceniową.

6. Udaj się z zaświadczeniem do Sądu Wieczystoksięgowego i zawnioskuj o wykreślenie roszczenia

Ostatnim etapem jest wycieczka do Ksiąg Wieczystych i złożenie wniosku o wykreślenie roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu z trzeciego działu księgi wieczystej naszej nieruchomości. Wpisane ono tam zostało automatycznie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po prostu dotychczasowy właściciel zabezpieczał się na naszej nieruchomości do czasu całkowitej spłaty opłaty przekształceniowej. Mając zaświadczenie – możemy go wykreślić. 🙂

UWAGA: za dokonanie takiego wykreślenia trzeba wnieść opłatę w wysokości 250 zł!

roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej

Droga na skróty do bonifikaty dla finansowych ninja 🙂

Powyższa procedura jest bardzo czasochłonna. Można ją jednak znacząco przyspieszyć wykonując kroki w innej kolejności niż zalecana przez urzędy.

Formalnie nie ma żadnych przeszkód żeby złożyć wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty jeszcze zanim otrzymamy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie z urzędu. Jeśli to wszystko poprzedzimy wniesieniem opłaty na konto urzędu w wysokości równej dotychczas płaconej opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, to nasza droga do bonifikaty znacząco się skróci.

Podsumowując można wykonać takie kroki:

 1. Wyszukaj na koncie bankowym wpłatę z tytułu wieczystego użytkowania za 2018 rok i wykonaj ją ponownie z tytułem „opłata za użytkowanie wieczyste 2019”.
 2. Złóż w urzędzie gminy wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z dyspozycją przeksięgowania środków z wniesionej opłaty za użytkowanie wieczyste i zwrot nadpłaty).
 3. Poczekaj na dwa kolejne pisma: wyliczenie opłaty jednorazowej z bonifikatą, oraz zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej.

To wszystko.

UWAGA: Nadchodzą Dni Darmowej Dostawy!

Potraktujcie proszę ten wpis jako prezent na Mikołajki i jednocześnie ostatni dzwonek w temacie skorzystania z tej ogólnokrajowej państwowej promocji. 🙂 Temat zdecydowanie bardziej aktualny i intratny niż Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – chociaż i o nich szykuję materiał (będzie jakoś w styczniu).

No i skoro udało się Wam już „trochę” zaoszczędzić, to może wartym rozważenia pomysłem jest przeznaczenie części tej kwoty zachęcam na zakup mądrych książek w moim sklepie internetowym. 🙂 Uprzedzam, że warto poczekać z zakupem do poniedziałku – bo wtedy rozpoczną się u mnie dwa „Dni Darmowej Dostawy”. W poniedziałek i wtorek będzie można nabyć wszystkie książki taniej o 15 zł – bez kosztu wysyłki kurierem. Od czasu do czasu biorę ten koszt na siebie i tak właśnie będzie w dnia 9–10 grudnia. Możecie wejść już w niedzielę ok. 23:59, bo koszt wysyłki zostanie wyzerowany około północy. 🙂

Dobrego dnia!

"Finansowy ninja" - podręcznik finansów osobistych

Finansowy ninjaJuż ponad 130.000+ osób kupiło książkę "Finansowy ninja".

Nowe, zaktualizowane wydanie to ponad 540 stron praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Ci zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe.

Przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole.

PRZEJDŹ NA STRONĘ KSIĄŻKI →

{ 153 komentarzy… przeczytaj komentarze albo dodaj nowy komentarz }

Jan Grudzień 6, 2019 o 11:12

Pytanie..bo różne są stanowiska..czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wynajmu mieszkań można skorzystać z bonifikaty i nie zostanie to potraktowane przez urząd jako pomoc de minimis ?

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 11:32

Hej Jan,

Trzeba podrążyć temat. Z tego co wyszukałem, to tu jest pewna podpowiedź: https://kglegal.pl/2019/07/05/nowelizacja-ustawy-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci/

Pozdrawiam

Odpowiedz

Robert Grudzień 6, 2019 o 21:17

Cześć Michale
Świetny opis.
Dzięki za tak szczegółowe studium.
Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Pawel Grudzień 6, 2019 o 11:29

Dzieki wielkie Michal za tak dokladny opis!
Nie wiedzialem ze w Poznaniu 75% bonifikaty i że mam czas do końca lutego 😉

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 11:34

Hej Paweł,

Wniosek idealnie złożyć jeszcze w tym roku. W przeciwnym wypadku poniesiesz roczną opłatę przekształceniową za 2019 (niepotrzebnie).

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Adrian Grudzień 9, 2019 o 13:24

Michale, a nie jest tak, że w przypadku, uiszczenia opłat rocznych przekształceniowych za 2019 i 2020 rok wpłacona kwota zostanie zaliczona poczet opłaty jednorazowej przy chęci skorzystania z 60% rabatu?

Odpowiedz

Jarek Grudzień 28, 2019 o 16:46

A co jesli do tej pory nie została podjęta decyzja o przekształceniu (jak w moim wypadku
w W-wie – status na 23.12.)?

Odpowiedz

Kate Styczeń 14, 2020 o 10:31

W W-wie czekasz na decyzję, po jej otrzymaniu masz 2 miesiące (bez względu na to, kiedy decyzja przyszła, do końca 2019 czy potem) na złożenie wniosku o jednorazową bonifikatę. Reszta informacji będzie w decyzji.

Odpowiedz

Olek Grudzień 6, 2019 o 11:30

Niektóre miasta postanowiły ograniczyć sobie robotę papierkową i nie trzeba składać wniosku o wyliczenie opłaty jednorazowej, można to zrobić samemu. Przykład z Krakowa (BIP Wydziału Skarbu Miasta):
„8. JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE?
1. Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić we własnym zakresie. Jeżeli opłata dotyczy udziału związanego z lokalem mieszkalnym lub gruntem pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym to przysługuje 60% bonifikata. Opłata jednorazowa przy zastosowaniu 60% bonifikaty, odpowiada 8 opłatom rocznym za użytkowanie wieczyste. Bonifikata w takiej wysokości obowiązuje jeżeli właściciel dokona wpłaty w 2019 r.
2. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. Przykład: „opłata jednorazowa za mieszkanie nr 21, ul. Kasprowicza 29”
3. Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek.”

Odpowiedz

Miak Grudzień 11, 2019 o 21:00

Olek,
Czy tez rozumiesz ze w Krk nie trzeba skladac wniosku o naliczenie oplaty jednorazowej + skorzystanie z bonifikaty?
Czytam i czytam ten BiP ake wyglada na to ze wystarczy wplacic do konca 8x oplate roczna – punkt 7.2

Odpowiedz

Paulina Grudzień 6, 2019 o 11:32

No dobrze. A co jeśli teraz zapłacę za te całe 20 lat, a za np. 4 lata zdecyduję się sprzedać mieszkanie?

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 11:35

Hej Paulina,

No tylko, że w scenariuszu „warszawskim” zapłacisz za te 20 lat łącznie mniej (z bonifikatą) niż za jeden rok. Więc tak czy siak się opłaca – bez względu na to kiedy sprzedasz mieszkanie. 🙂

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Artur Grudzień 6, 2019 o 11:38

W Krakowie 99% bonifikaty przysługuje rodzinom z kartą dużej rodziny (min. 3 dzieci)

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 11:50

Hej Artur,

Wszędzie tak jest! Rodzina wielodzietna też objęta 99%. Dopisuję, bo rzeczywiście pominąłem w gronie uprzywilejowanych. Dzięki za wyłapanie!

Pozdrawiam

Odpowiedz

Bartosz Grudzień 8, 2019 o 00:54

A ja sie chcialem zapytac, czy dobrze rozumuję. W Łodzi bonifikata wynosi 60%, a dla członków rodzin wielodzietnych 99%.

Czyli jeśli w przyszłym roku planuję mieć trzecie dziecko, to opłaca mi się zaczekać i wpłacić jednorazowo w 2020 – żeby skorzystać z bonifikaty 99% na pozostala czesc?

Wtedy jedna oplate roczna zaplace za 2019 i chyba tez bede musial jedna za 2020 , czyli 99% ‚rabatu’ bedzie dotyczylo pozostalych 90% oplaty calkowitej, czyli de facto jakbym dostal bonifikate rzedu 89.1%?

Czy w takim wypadku nie bede mogl skorzystac z 99%, bo to sie liczy na moment przeksztalcenia a nie na moment wykupu? Jak to wtedy dziala?

Odpowiedz

Marcin Grudzień 6, 2019 o 11:43

Jak rozumiem wolnostojące garaże, a także niezabudowany grunt w użytkowaniu wieczystym nie kwalifikują się do tego?

Takie kawałki gruntu graniczą z prywatną działką na której znajdują się budynki mieszkalne i usługowe, a całość (jako jedna posesja) jest ogrodzona płotem.

Odpowiedz

Anna Grudzień 7, 2019 o 11:35

Właśnie, i co z działkami ROD?

Odpowiedz

Jan Grudzień 14, 2019 o 23:23

Nic

Odpowiedz

Robert Grudzień 6, 2019 o 11:47

Już dawno cieszyłem się na myśl o skorzystaniu z bonifikaty ale po otrzymaniu wszystkich zaświadczeń i próbie złożenia wniosku w październiku pani w urzędzie miejskim w Szczecinie speowadziła mnoe na ziemię :).
Bonifikata nie przysługuje jeśli mieszkanie jest wynajmowane czyli rozwijajac temat mieszkanie nie może na siebie zarabiać. Jedyna akceptowana sytuacja to taka że wynajmuje się bezpłatnie rodzinie. I tyle było w temacie 😜

Odpowiedz

Michał Grudzień 6, 2019 o 20:29

Moim zdaniem pani z Urzędu się myli.
ulga+bonifikata nie może przekraczać 200tys euro.
Jest to dobrze opisane na stronie UOKiK.
Konieczne jest tylko złożenie odpowiednich oświadczeń o tym, że nie korzystało się z pomocy de minimis.

Odpowiedz

Robert Grudzień 7, 2019 o 18:03

Hej Michał,
Taką informację dostałem na infolinii urzędu a ponadto w samysm wniosku trzeba złożyć stasowne oświadczenie:
„Jednocześnie pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1, § 2 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy** oświadczam, że:

1. Nieruchomość lub lokal mieszkalny wykorzystywana jest / nie jest wyłącznie na własne cele mieszkaniowe; 2. nieruchomość lub lokal mieszkalny jest / nie jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej;

http://eurzad.szczecin.pl/files/A1D801B77466433B8CC964E55FFCE03F/WZiON-34.pdf

Jeśli wiesz coś więcej jak się da to załatwić to będę wdzięczny za info. Przy okazji z tego co widziałem to podobne oświadczenie jest na wniosku w Warszawie.

Odpowiedz

Tomek Grudzień 11, 2019 o 13:12

W Warszawie na Żoliborzu był wniosek z pytaniem czy mieszkanie jest wynajmowane, ale to było zamieszczone dlatego, że chcieli to wiedzieć na potrzeby podatku od nieruchomości. Na wniosku ogólnowarszawskim nie ma takiego pytania, bo rozporządzenie rady Warszawy o bonifikacie nie uzależnia bonifikaty od tego, czy mieszkanie jest wynajmowane. Ja mam kilka mieszkań wynajmowanych już przekształconych.

Odpowiedz

Tomek Grudzień 11, 2019 o 13:10

Bonifikaty leżą w gestii samorządów. W Warszawie bonifikata nie jest uzależniona od tego czy mieszkanie jest wynajmowane. Być może w Szczecinie jest.

Odpowiedz

Jan Grudzień 6, 2019 o 11:57

Super opis, dzięki 🙂
Orientujesz się czy mogę wystąpić o bonifikatę, jeżeli nie jestem jeszcze wpisany w księdze wieczystej? Nabyłem mieszkanie niedawno, a wpis do księgi trwa do pół roku. Czy jeżeli sąd nie wpisze mnie do końca lutego, to nie mam żadnej możliwości skorzystania z bonifikaty ?

Odpowiedz

Sabina Grudzień 6, 2019 o 11:59

Co w przypadku gdy płacę rocznie około 70 zł, mieszkanie w mieście gdzie bonifikata wynosi 60%. Mam zamiar mieszkanie sprzedać za ok 3 lata. Czy to w ogóle się opłaca?

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 12:39

Hej Sabina,

A wklej sobie proszę dane do Excela i Ci przeliczy. Właśnie po to udostępniłem kalkulator. 🙂

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Marek Grudzień 6, 2019 o 12:05

Czesc,
Odbieram mieszkanie od dewelopera w polowie grudnia, osiedle znajduje się na terenie skarbu państwa. Nie posiadam informacji o obecnej opłacie za uzytkowanie wieczyste, oraz nie mam jeszcze wpisu do księgi wieczystej (czas oczekiwania w Gdansku to około pół roku, czy ma to znaczenie?). Czy w takim wypadku mogę ubiegać się o jednorazową wpłate na warunkach z 2019r (60%) czy muszę czekać na pismo, informacje i wtedy ubiegać się o bonifikatę. Czy z automatu rok 2020 oznacza spadek do 50%. Dzięki za wszelkie informacje:)

Odpowiedz

Marcin Grudzień 7, 2019 o 15:48

Zacząłbym od zapytania o to dewelopera, gdyż to on był właścicielem gruntu przed przekształceniem.
Jeśli nic mądrego z tego nie wyniknie, to zapewnie nie obędzie się bez porady prawnika.

Odpowiedz

Aleksandra Grudzień 6, 2019 o 12:13

Witam,
jestem tu nowa i dopiero wgłębiam się we wszystkie zagadnienia.
Podpowiedz mi proszę w kwestii bonifikaty:
– Mam mieszkanie w kredycie hipotecznym – czy mnie również taka bonifikata obowiązuje?
– Czy aby się dowiedzieć jaka bonifikata obowiązuje w moim miasteczku wystarczy telefon do urzędu?
p.s. zdziwiłam się w marcu, że nie mam opłaty za użytkowanie wieczyste.. teraz już wiem dlaczego 😉
Myślę, że wybiorę drugą wersję wydarzeń ale najpierw muszę się dowiedzieć jak to procentowo u mnie wygląda bo za moje 50m2 płaciłam ok 70zł rocznie więc przepaść między moją a Twoją kwotą jest ogromna 😉

Pozdrawiam

Odpowiedz

Marek Grudzień 6, 2019 o 12:14

Dzięki za ten wpis. Dotarłem do przedostatniego pubktu, tzn zatrzymałem się na etapie otrzymania zaświadczenia i na razie na tym poprzestałem. Rozumiem, ze w kontekscie zamknięcia tematu ponoszenia kosztów poprzez wniesienie opłaty jednorazowej to jest wystarczające? Tzn wykreslic wpis moge w dowolnie odległej przyszłości i dopóki nie sprzedaje mieszkania to nie jest mi potrzebne?

Odpowiedz

Marcin Grudzień 6, 2019 o 12:15

Michale, bardzo dobry opis ! 🙂
Jeszcze przed tym jak urzędy miały specjalne formularze złożyłem w urzędzie na warszawskim Mokotowie w dniu 02.01.2019 pisma z moją decyzją o chęci skorzystania z bonifikaty oraz z prośbą o wyliczenie bonifikaty. Do dzisiaj jednak nie dostałem żadnej odpowiedzi urzędu. Ciekaw jestem czy to kwestia własnego pisma czy też ilości zaświadczeń, które mają wystawić. Dla pewności wybiorę się tam ponownie i sprawdzę 😉

Odpowiedz

Marcin Grudzień 6, 2019 o 12:15

Michał, a co powiesz na interpretację, że bonifikata nie przysługuje, jeśli w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza? Zdaje się, że tą drogą próbuje iść KOWR, który zarządza dużą częścią państwowych gruntów (w Warszawie to praktycznie całe Miasteczko Wilanów i podejrzewam, że część Ursynowa). Na swojej stronie piszą: „Zgodnie z art. 7 ust. 6a ustawy przekształceniowej, właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia (tj. do 1 kwietnia 2019r.) złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat, 50 lat lub 33 lat (przy stawce procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste odpowiednio 1%, 2%, 3%). W takim przypadku przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.” I dalej: „Uprzejmie prosimy aby osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożyła oświadczenie, czy nieruchomość, której dotyczy przekształcenie, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej rozumianej, zgodnie z orzecznictwem TSUE, jako oferowanie towarów i usług na rynku (dotyczy to zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej). Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedsiębiorcą może być każdy podmiot – zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do stosownego rejestru lub też bez formalnego wpisu do rejestru, jak i spółka prawa handlowego, spółka cywilna, spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja, instytucja kultury – jeżeli faktycznie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, czyli oferuje produkty lub usługi na rynku.”

Odpowiedz

Wojciech Błaszkowski Grudzień 6, 2019 o 13:37

Marcinie, podstawowe pytanie, zanim panika się rozsieje: to jest Twoja interpretacja czy tak się właściwie dzieje?

Odpowiedz

Michał Grudzień 7, 2019 o 18:42

W przypadku prowadzenia działalności w takim mieszkaniu lub zwyczajnie wynajmowania takiego mieszkania są 2 problemy:
1. Czy należy się bonifikata?
2. Czy podpadamy pod przepisy o pomocy publicznej?

Ad 1
Trzeba przejrzeć uchwałę miejską dot. przydzielania takiej bonifikaty
np. Uchwała Rady M. st. Wawa http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/10156/akt.pdf
nie ogranicza (moim zdaniem) przyznania 98% bonifikaty tylko do osób fizycznych mieszkających w danym lokalu.
Ale już np. Szczecin tak:
„Nieruchomość, musi być zabudowana i wykorzystywana jedynie na własne cele mieszkaniowe”

Ad 2
A co ma piernik do wiatraka? Niestety przekształcenie z wieczystego we własność oznacza wg UOKiK zbycie nieruchomości publicznej. I to po nierynkowych cenach.

Jeśli takie zbycie dot przedsiębiorcy to oznacza pomoc publiczną.

Wg intepretacji UOKiK niestety wynajmując mieszkanie podpadamy pod europejską def. przedsiębiorstwa więc podpadamy pod ustawę o pomocy publicznej.

Jest jeszcze furtka, żeby z tego uciec (ale chyba mało opłacalna) – można złożyć wniosek o to, że nie skorzystamy z obniżki opłaty przekształceniowej czyli zapłacimy całość wartości rynkowej, tylko prosimy o rozłożenie jej na 99 lat.

Jeśli chcielibyśmy zapłacić tylko 20% (lub 60%) opłaty to niestety oznacza, że „otrzymamy pomoc od Państwa” i wtedy zaczynają się schody.

Gmina musi od nas uzyskać oświadczenie, że pomoc publiczna wobec nas nie przekroczyła maks. limitu 200tys euro w ciągu ostatnich 2 lat. Dot. to również ww. przekształcenia.
I dopiero wtedy gmina wyda oświadczenie o przekształceniu i będziemy mogli zapłacić:
a) opłatę jednorazową czyli 20% lub
b) opłatę jednorazową czyli 20% pomniejszoną o bonifikatę jeśli patrz pkt 1 😉

PS. Gdyby ktoś znalazł błąd w moim rozumowaniu to proszę o wyrozumiałość 😉 „Doktoryzuję się” w tym temacie od dwóch weekendów 🙂
Chętnie poznam inne wnioski.

Odpowiedz

Tomek Grudzień 11, 2019 o 13:15

Marcin, aby uniknąć wątpliwości należy wyrejestrować działalność z mieszkania. Teraz w CEiDG jest opcja „przedsiębiorca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”. Ja dla świętego spokoju to zaznaczyłem w swojej działalności. Miałem też spółki i wyrejestrowałem je z mieszkania.

Odpowiedz

Kasia Lipiec 18, 2020 o 12:54

Co w tym kontekście oznacza ,,wyrejestrować”, dla jednoosobowej działalności? Wystarczy w CEIDG skasowac miejsce wykonywania, czy adres do doręczeń też trzeba podać inny, niż mieszkania? Ktoś przetestował tę ścieżkę?

Odpowiedz

Kasia Wrzesień 2, 2020 o 17:27

A i ta ścieżka zadziałała, wg informacji z urzędu oni badają stan na 1.01.2019 i nie ma dla nich znaczenia co dzieje się w momencie w jakim składamy wniosek o bonifikatę.

Odpowiedz

Konrad Grudzień 6, 2019 o 12:21

Hej Michał, czy dobrze zrozumiałem, że zapłaciłeś te 2×50 zł tylko po to żeby przyśpieszyć ten proces?

Odpowiedz

Kamil Grudzień 6, 2019 o 14:10

Raz dla garazu raz dla mieszkania, wg mnie stracil te pieniądze, bo rabatu i tak by nie stracil wiec ninja stracil 2 flaszki:D

Odpowiedz

Bartosz Grudzień 6, 2019 o 12:29

Hej, a jak to wygląda w scenariuszu: kupiłem mieszkanie z użytkowaniem wieczystym w 2019, odbieram na początku 2020. Czy bonifikata jest przewidziana w kolejnych latach?

Odpowiedz

Barbar Grudzień 6, 2019 o 12:33

DZIĘKUJĘ – jesteś niesamowity.

Odpowiedz

Klaudia Grudzień 6, 2019 o 13:11

Cześć, mam pytanie odnośnie drogi na skróty. Zapłaciłam za użytkowanie opłatę roczną już na początku 2019 roku. Czy aby wykonać scenariusz skrótowy muszę wnieść opłatę jeszcze raz? (bo nie jestem pewna, czy za użytkowanie płaci się wstecznie czy na przyszłość)

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 16:16

Hej Klaudia,

Wieczyste płaciło się za dany rok do marca danego roku, więc jest spora szansa, że zapłaciłaś właśnie za 2019 (zawsze możesz to sprawdzić w historii przelewów w banku). 🙂 W takim przypadku nie musiałabyś drugi raz płacić a jedynie wypełnić wniosek z deklaracją zapłaty opłaty przekształceniowej jednorazowo i z naliczeniem bonifikaty + prośbą o zwrot nadpłaty na konkretne konto.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Paweł Grudzień 6, 2019 o 13:15

Cześć,
Czy jest możliwe, że w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w dużej spółdzielni, sama spółdzielnia nie będzie chciała podjąć kroków w celu dokonania jednorazowej opłaty z bonifikatą lub może o tym nie informować właścicieli/członków?
Jeżeli dobrze rozumiem jest to na pewno duży zysk dla członków spółdzielni, ale czy może to być nie na rękę zarządowi spółdzielni?

pozdrawiam

Odpowiedz

Raf Grudzień 6, 2019 o 21:52

Witam,
Właśnie tak jest w przypadku mojej spółdzielni. Zostało dokonane przekształcenie, teraz będzie posiedzenie jak ma to być rozliczone. W 2019 płaciło się opłatę przekształceniową w czynszu i będzie nadpłata.

Odpowiedz

Marek Jarosz Grudzień 7, 2019 o 07:55

Tak może być, ja ze swojej sporej spółdzielni (Czechów Lublin) nie dostałem żadnej informacji (mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Odpowiedz

Olga Grudzień 9, 2019 o 19:22

Cześć, zawsze można wyodrębnić mieszkanie we własnościowe i wtedy decyduje się samemu 🙂 Michale, myślę że warto o tym wspomnieć we wpisie, bo wiele mieszkań na byłych gruntach w użytkowaniu wieczystym jest ciągle w spółdzielczym prawie do lokalu.
Pozdrawiam z Krakowa i zazdroszczę innym miastom wysokości bonifikat 🙂

Odpowiedz

Joanna Grudzień 15, 2019 o 21:38

W jaki sposób mogę “wyodrębnić mieszkanie we wlasnosciowe“. Jestem w spółdzielni ale moje mieszkanie jest własnościowe, co do licha mam zrobić aby uzyskać bonifikatę?

Odpowiedz

Halina Styczeń 29, 2020 o 12:33

Joanna, jest coś takiego jak „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” i „odrębna własność” .
Kiedy posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, właścicielem budynku i gruntu jest spółdzielnia mieszkaniowa. Jeżeli posiadamy odrębną własność, jesteśmy również współużytkownikiem wieczystym działki znajdującej się pod budynkiem.

Jaka własność mieszkania u ciebie?

Ja jak kupowałam mieszkanie w spółdzielni, nabyłam spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Potem zgłosiłam się do spółdzielni z prośbą o przekształcenie w odrębną własność. Robi się to u notariusza i zmiany wpisuje się do księgi wieczystej. Przed tym spółdzielnia sama zajmowała się rozliczeniem opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Po przekształceniu ja sama muszę to robić.

Odpowiedz

Mirek Grudzień 6, 2019 o 13:30

A może wiesz Michale lub ktoś inny jak postępować w takim przypadku z KOWR ?
Warszawa Miasteczko Wilanów – grunty Skarbu Państwa
Czy taki sam sposób złożenia wniosku i opłaty za 2019. Skąd wziąć taki „wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty …..” do KOWR

Odpowiedz

Zbyszek Grudzień 6, 2019 o 13:35

Witam,

Czy aby na pewno ta bonifikata dotyczy garazy/miejsc postojowych w garazach wielostanowiskowych?
W Krakowie poweidziano mi, ze nie i w takim wypadku nalezy zaplacic calosc za 20 lat (w przypadku oplaty jednorazowej), bez zadnej bonifikaty.

Pozdrawiam,
Zbyszek

Odpowiedz

Małgorzata Grudzień 6, 2019 o 14:00

wszystko pięknie, tylko w Łodzi Magistrat się nie wyrabia i dotąd nie otrzymałam zaświadczenia o wysokości opłaty rozpoczynającego procedurę. Co w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Marcin Grudzień 7, 2019 o 15:54

Do nadrzędnego organu administracji publicznej wysyłamy ponaglenie do załatwienia sprawy za pośrednictwem organu, który działa opieszale. Po wysłaniu ponaglenia przysługuje nam prawo do złożenia do Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego skargi na bezczynność organu, wysyłamy za pośrednictwem organu!

Odpowiedz

Magda Grudzień 6, 2019 o 14:33

Dziękuję Michale za obszerny i precyzyjny opis. W takiej sytuacji jest moja mama, mieszkająca w centrum Warszawy, w słynnych popeerelowskich blokach ,,za Żelazną Bramą”. Ten wpis to bardzo cenny prezent gwiazdkowy na kolejne 20 lat.

Odpowiedz

Rafał Grudzień 6, 2019 o 14:37

Michał,

Nie ma powodu do pośpiechu, w Warszawie:
„Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia:
-zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku
-nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
-sprawdź, które nieruchomości zostały przekształcone na stronach dzielnic, Zarządu Mienia Skarbu Państwa lub w wyszukiwarce na stronie: warszawa19115.pl/przeksztalcenia
-jeżeli nieruchomość jest już na liście przekształconych nieruchomości – poczekaj na dokument, nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r.”

To ulotka miejska rozwieszana po klatkach na wielu osiedlach. Podobne zasady wiem, że obowiązują także w innych miastach (2 miesiące od otrzymania dokumentu). Nie widzę potrzeby biegania po urzędach, marnowania czasu i pieniędzy na szybsze otrzymania pism, bo to niczego nie zmienia.

Swoją drogą w zeszłym roku musiałem podważać urzędową ocenę wartości nieruchomości robioną bardzo „na oko”. Rzeczoznawca miejski stwierdził, że można sobie porównać podobne mieszkania i budynki z kilku różnych dzielnic i na tym oprzeć wycenę. Nagle moje mieszkanie było warte prawie 5 razy tyle, co w rzeczywistości. A to właśnie od tej kwoty są liczone opłaty.

Odpowiedz

Krzysztof Grudzień 6, 2019 o 14:59

Rafał,

dokładnie mówi o tym artykuł 20 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów:

Art.20.

2.Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30listopada 2019r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, wprzypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej wterminie 2miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty wwymiarze obowiązującym wroku, wktórym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę wterminie 2miesięcy od dnia otrzymania informacji, októrej mowa wart.7ust.8.

Odpowiedz

Jarek Grudzień 28, 2019 o 17:00

Rafał, dzięki, bardzo przydatny komentarz odpowiadający na moje pytanie, które zadałem wyżej 🙂
Czekam w takim razie cierpliwie.

Odpowiedz

jarek Grudzień 6, 2019 o 14:56

Hej,
Jak sprawdzić czy moje mieszkanie też temu podlega? Mieszkam w Gdyni. Mozna to sprawdzić w księdze wieczystej? Czy w umowie Notarialnej? Pozdrawiam

Odpowiedz

Jakub Grudzień 6, 2019 o 15:39

Cześć!
Czy dobrze rozumiem, że jeżeli w obu tych rubrykach w księdze wieczystej, widnieje informacja „Brak wpisu” to cały temat mnie nie dotyczy?

Podrubryka 2.2.2 – Skarb Państwa
Podrubryka 2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)

Odpowiedz

Jakub Grudzień 6, 2019 o 15:54

Cześć!
Czy dobrze rozumiem, że jeżeli w podrubrykach:
1.11.2 – Prawo użytkowania wieczystego z 1-Sp
i w
2.2.2 – Skarb Państwa
2.2.3 – Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) z działu II

mam „brak wpisów”, oznacza to, że temat mnie nie dotyczy? Mieszkanie odebrane w październiku 2018.

Odpowiedz

Michał Grudzień 6, 2019 o 17:53

Cześć,
dzięki za artykuł. Osobiście wniosłem już opłatę jednorazową, choć w rzeczywistości (odejmując wszystkie koszta m.in. sądowe) bonifikata wyniosła 30%, jeśli oczywiście opłaty na przestrzeni kolejnych lat, nie uległyby zmianie.
Ciekawi mnie natomiast, czy cały temat uwłaszczenia gruntów nie jest przygotowaniem do wprowadzenia w przyszłości podatku katastralnego.
Temat do przemyśleń. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomek Grudzień 6, 2019 o 17:55

Hej Marcin,

Jak wygląda sytuacja kiedy urząd dzielnicowy w Warszawie nie dostarczył w terminie ząświadczenia o przekształceniu? Wizyta w urzędzie kończy się dostaniem ulotki i zapewnieniem, że jak tylko dojdzie (nawet w następnym roku) to bonifikata nadal wyniesie 98%. Czy można coś zrobić/zabezpieczyć się w przypadku kiedy nie dostaniemy zaświadczenia na czas (ostatniego dnia roku albo już w styczniu)?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Lena Grudzień 6, 2019 o 18:37

A ja z innej beczki troche. Mieszkam w bloku, moje mieszkanie dzieli grunt z 8 innymi mieszkaniami w tym samym pionie. Ja przeksztalce grunt na wlasnosc, sasiedzi nie. Co sie dzieje bo wygasnieciu uzytkowania wieczystego?

Odpowiedz

Marcin Grudzień 7, 2019 o 15:59

Grunt został przekształcony we własność 01.01.2019 z mocy ustawy.
Obecnie tylko kwesta decyzji czy wznosisz opłatę jednorazowo, czy przez najbliższe 20 lat.
Jeśli masz wyodrębnioną własność lokalu, to twoja decyzja jest niezależna od decyzji sąsiadów.
W zasadzie to nie masz udziału w gruncie pod pionem, a udział w całej nieruchomości gruntowej na której stoi budynek.

Odpowiedz

Mateusz Grudzień 6, 2019 o 19:17

Niestety, nie wszędzie jest tak atrakcyjnie. W Bydgoszczy max. bonifikata wynosi tylko 60%. Mówi się o podwyższeniu do 95% ale miastu prawdopodobnie „nie opłaca się” taka

Gdyby ktoś szukał, tutaj jest najświeższa uchwała w tej sprawie z grudnia 2018 r. https://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/Bydgoszcz.pdf

Odpowiedz

Marcin Grudzień 7, 2019 o 16:01

Chyba lepiej zapłacić 40% ceny czegoś niż 100% tej ceny, a dodatkowo co 3 lata będzie ona rosnąć…

Odpowiedz

Piter Grudzień 6, 2019 o 20:39

To może być kiepski interes . Jak wprowadzą kataster 0,5 % wartości to będziesz co roku płacił prawie 2500 zł i o to im chodzi . Jest własność będzie podatek .

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 6, 2019 o 21:15

Hej Piter,

Ale własność JUŻ masz. Nie ma już użytkowania wieczystego. Kwestia tylko tego, czy przepłacisz czy nie na samej opłacie przekształceniowej.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Paweł Grudzień 6, 2019 o 21:54

Kupiłem mieszkanie w maju 2019r a wcześniejszy właściciel wystąpił przed sprzedażą o zaświadczenie do urzędu i otrzymał takie zaświadczenie i wyliczoną kwotę z bonifikatą do zapłacenia. Gdy stałem się nowym właścicielem mieszkania również wystąpiłem o takie zaświadczenie aby dokonać jednorazowej opłaty z bonifikatą i dostałem odpowiedź z urzędu, że w ciągu roku można tylko raz otrzymać takie zaświadczenie i że otrzymał to już poprzedni właściciel dlatego ja muszę poczekać do roku 2020 i wtedy dopiero będę mógł wystąpić o jednorazową opłatę. Oczywiście już będę stratny ponieważ w roku 2020 zniżka będzie mniejsza. Pytanie czy faktycznie tak jest, że jako nowy właściciel nie mogę otrzymać drugi raz zaświadczenia w roku 2019 ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Tomek Grudzień 11, 2019 o 13:17

Paweł, jeśli poprzedni właściciel zapłacił jednorazową opłatę przekształceniową z bonifikatą, to grunt jest już uwłaszczony i nie musisz nic robić.

Odpowiedz

jjjjan Grudzień 6, 2019 o 22:22

moje mieszkanie sie buduje przez dewelopera, bedzie dostepne w 2021 roku, czy cos teraz moge zrobic? czy cos dopiero w 2021 r?

Odpowiedz

Edward Grudzień 6, 2019 o 22:47

Michał,
Super, ze opisałeś swój przykład i propozycje drogi na skróty. Ja dzwoniłem już 3x do urzędu dzielnicy i ciągle mówili żeby czekać na zaświadczenie. Tymczasem ja mieszkanie wynajmuje i nie chce przegapić możliwości skorzystania z bonifikaty. Mam tylko jedno pytanie, czy zaświadczenia z gminy przychodzily poleconym czy listem zwykłym?

Odpowiedz

Przemek Grudzień 6, 2019 o 23:01

Hej,

a orientujecie się jak złożyć wniosek o wniesienie opłaty jednorazowej przez ePuap? Nie widzę nigdzie takiej opcji / rodzaju dokumentu.

Z góry dzięki

Odpowiedz

Marcin Grudzień 7, 2019 o 16:03

Pismo ogólne do urzędu.

W treści pisma musisz zawrzeć wszystkie konieczne informacje lub załączyć do niego wypełniony wniosek np. jako PDF.

Odpowiedz

Roman Styczeń 16, 2020 o 17:26

A przez Epuap do jakiego Urzędu należy skłądać ? Dzielnicowego czy Urząd Mienia ?
Czy jest opłata od takiego wniosku ?

Odpowiedz

Artur Grudzień 6, 2019 o 23:48

niestety w moim mieście – w Gliwicach, nie ma takiej bonifikaty

Odpowiedz

Ryszard Grudzień 7, 2019 o 00:04

Katowice 60% bonifikaty a Warszawa 95% i gdzie tu sprawiedliwość ? Warszawa była zniszczona po II wojnie światowej i cała Polska obowiązkowo płaciła na odbudowę stolicy. Za to teraz, niektórzy warszawiacy są do przodu 28 762 zł a hanys jest dalej szlamowany z kasy.

Odpowiedz

Łukasz Grudzień 11, 2019 o 15:54

A jak myślisz drogi Hanysie, czyj miejski budżet uszczupli przyznanie przez miasto wyższej bonifikaty w Warszawie? Pretensje możesz mieć jedynie do władz swojego miasta.

Odpowiedz

Monika Grudzień 7, 2019 o 09:36

Bardzo dobry i obszerny artykuł. Wycieczka do Sądu i wykreślenie roszczenia to koszt 250 zł.

Odpowiedz

Jan Grudzień 7, 2019 o 10:41

Czy wniosek można złożyć przez ePUAP i dostać odpowiedz tez przez ePUAP?

Odpowiedz

Łukasz Grudzień 7, 2019 o 11:29

Cześć Michał,
Dziękuję za obszerny artykuł, którego przyznaję się już od połowy już nie czytałem. Twój przypadek jest pewnie nieodosobniony, ale i tak specyficzny. 98% bonifikaty to znacząca różnica w porównaniu z ustawowym poziomem 60%. Teoretycznie tylko 95% i więcej bonifikaty to dobry układ, bo jednorazowo zamykamy temat w wysokości rocznej składki lub nizszej jak u Ciebie.

Jednak ja mam 500 zlotych opłaty rocznej. Za okres 20 lat wychodzi 10000 do zapłaty. 60% bonifikaty daje 6000 oszczędności przy jednorazowej opłacie za caly okres. Tylko zamiast 500 zlotych co roku, dziś musisz zapłacić 4000 czyli za 8 lat z góry. Potencjalnie możesz to mieszkanie po kilku latach sprzedać, a wniesionych opłat nikt nie odda. Za kilka lat może zostać wprowadzony podatek katastralny, bo nasze rządy zawsze miały problemy z budżetem, wydając więcej niż miały, ale to w sumie nie tylko ich przypadłość, ale całego świata uzależnionego od długu.

Kończąc moje wywody, prawie zawsze lepiej zapłacić mniej niż więcej w takiej sytuacji nieuchronnej ustawowej opłaty. Masz jakieś spostrzeżenia w takim przypadku?

Odpowiedz

Dominika Grudzień 7, 2019 o 12:09

Cześć Michale!
Serdeczne dzięki za ten post!
We wcześniejszym komentarzu kwestia mieszkań wynajmowanych była już poruszona: ‚Bonifikata nie przysługuje jeśli mieszkanie jest wynajmowane’.
Czy tak faktycznie jest?
Byłabym bardzo wdzięczna za objaśnienie tego przypadku ponieważ mieszkając na stałe za granicą nie mam możliwości podejścia do urzedu.
Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Ewa Grudzień 7, 2019 o 14:10

Dziękuję za tak pomocny artykuł. Dzięki Tobie moi rodzice mogą skorzystać z 99% bonifikaty zamiast 60% (rodzina wielodzietna), a nikt z urzędu nie poinformował o takiej możliwości. Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Barbara Grudzień 7, 2019 o 15:06

Proponuję zrobić podobne obliczenia ile stracimy przy podwyżce za wywóz śmierci oraz inne pozycje w czynszu.

Odpowiedz

Artur Grudzień 7, 2019 o 15:36

niestety w moim mieście – Gliwicach – nie ma w ogóle bonifikaty

Odpowiedz

Tomek Grudzień 7, 2019 o 23:08

Przyznam, że to ostatni wpis, którego spodziewałbym się na Mikołajki. Jak zawsze rzeczowo, niestety, u mnie nie ma bonifikaty. 🙁

Odpowiedz

Zdzisław Grudzień 8, 2019 o 12:21

Witaj Michale,
w sprawie PPK jestem bardzo sceptyczny, nawet jeśli nie zostanie ono przejęte jak OFE (zakładam poniżej że pieniądze są ciągle prywatne na 50+ lat). Wiemy, że PPK nie ma w ustawie zagwarantowanej wypłaty, oraz, że pieniądze trafią do TFI na dość agresywnym planie (dla młodych oszczędzających, bo im czlowiek starszy tym mniej agresywny plan jest przewidziany). Zatem:

1) W tak długim okresie rząd może ustawami dokonać regulacji (np. podatki emisyjne etc), które ubiją giełdowy wskaźnik, a zatem zgromadzony Wasz prywatny majątek PPK również

2) Pieniądze trafią na polską giełdę, a wiemy, że WIG20 nie zarabia, od 10 lat (-14.73%), 5 lat (-14.75%), 1 rok (-9.64%). Więc tyle kasy z PPK może uciec lekko 🙂 dla porównania jak wygląda giełda USA i GER
https://stooq.pl/q/?s=wig20&d=20191206&c=10y&t=l&a=ln&b=0&r=^spx+^dax
AppFunds aktualnie pokazuje jak inwestować w rynki zagraniczne ale są także inne lepsze sposoby. Może warto myśleć globalnie o kapitale na emeryturę (nie tylko kapitał PL)? 😉

3) Spółki skarbu państwa są obstawione przez ludzi partyjnych, którzy wypłacają sobie sowite dywidendy/premie/przetasowania/odprawy (patrz. choćby JSW) więc PPK wygląda zwyczajnie jak pranie pieniędzy podatników w kieszenie ów działaczy na stanowiskach prezesów. Kto inwestował w spółki skarbu państwa ten wie, jakim zaufaniem się cieszą

4) RPP i Pan Zubelewicz, który jasno powiedział: „Myślę, że Polaków zdziwiłaby informacja, że ceny rosną w wyniku świadomej polityki NBP. Bank centralny prowadzi politykę powolnego psucia pieniądza”. Więc dopóki nie podwyższą WIBOR to oszczędzający traci. Inflacja zatem ciągnie nasze PPK w dół na/co 4 lata bez możliwości naszej reakcji! GUS zaniża inflację celowo, polecam osobom prowadzącym budżet samemu sprawdzić – jedzenie to około +7%

5) Zapis w konstytucji (PPK – prywatne) proponowany przez Premiera to oznaka ogromnie niskiego zaufania obywateli do kraju. Co więcej nadal nie gwarantuje ochrony PPK (jedynie przesuwa próg zmiany dla kolejnego rządu). A jak wiemy pieniądz fiducjarny to tylko zaufanie. PLN to 85% zapisków bankowych, reszta 15% to papierowa gotówka. Prosze rozważyć kwestie psychologiczną czy trzymanie swojej emerytury na długie lata w miejscu o tak niskim zaufaniu i pieniądzu wirtualnym (łatwo sterowalnym) pozwoli Wam spać spokojnie.

6) ZUS jest bankrutem i idzie niż demograficzny – nie liczcie na emerytury
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gus-emerytury-pierwszy-filar-drugi-filar-ppe,246,0,2403830.html

dziękuję za dalszą aktywność blogową!
Pozdrawiam,
Zdzisław

Odpowiedz

Emilia Grudzień 8, 2019 o 12:27

Pytanie do drogi na skróty:

> Wyszukaj na koncie bankowym wpłatę z tytułu wieczystego użytkowania za 2018 rok i wykonaj ją ponownie z tytułem „opłata za użytkowanie wieczyste 2019”.

Czy krok 1 jest konieczny? Tzn. czy można wysłać wniosek bez wnoszenia opłaty za 2019?

Odpowiedz

Zdzisław Grudzień 8, 2019 o 12:31

w kwestii artykułu o ppk i mojego powyższego komentarza, proszę Michale byś rozważył „co widać, a czego nie widać” 😉

pozdrawiam!

Odpowiedz

Paulina Grudzień 8, 2019 o 17:00

Dzień dobry Panie Michale,

kupiłam mieszkanie od dewelopera i czekam na odbiór. Nie mam podpisanego aktu notarialnego, nie jestem wpisana do księgi wieczystej (nie jest nawet założona).
Możliwe, że odbiorę klucze jeszcze w tym roku. Czy w tym wypadku mogę już składać wniosek z deklaracją? Lub inaczej – kiedy powinnam go złożyc aby „załapać” się na bonifikatę?
Będę wdzięczna za informację!
Pozdrawiam
Paulina

Odpowiedz

Piotr Grudzień 8, 2019 o 21:19

Cześć Michał 🙂
Jeśli chodzi o zróżnicowanie opłat w skali kraju, to ciekawie jest w Nowym Sączu. Miasto Nowy Sącz oferuje bonifikatę w wysokości 95%, natomiast sąsiedni powiat nowosądecki już tylko 60% przy płatności w 2019r. Przykładowo, mieszkając na wsi w pow. nowosądeckim płacę rocznie 107,04 zł (a jeszcze 3 lata temu 43,06 zł – wzrost prawie o 250%).

Strasznie drażni mnie bałagan, który praktycznie zawsze wywołują tego typu ustawy, jakby nie można było tego dobrze przemyśleć i zrobić porządnie. Generalnie opłatę u mnie wnosi się do 30 marca, ale z racji przesuniętego terminu tego nie zrobiłem. Początkiem maja dostałem pismo ze starostwa z wezwaniem do zapłaty i informacją o naliczaniu odsetek. Kontaktując się z urzędem dowiedziałem się, że oni nie wiedzą czemu dostałem wezwanie skoro termin jest przesunięty i lepiej żebym zapłacił, bo to i tak będzie zaliczone na poczet ewentualnej opłaty jednorazowej. Swoją drogą ciekawe czy zaliczone zostaną też odsetki (całe 90 gr :)).

U mnie starostwo wymaga jeszcze oświadczenia o tym, że nie prowadzi się działalności gospodarczej, a nieruchomość jest wykorzystywana na cele mieszkalne i nie jest wynajmowana. Trochę to wydłuża czas i zwiększa biurokrację, bo w ustawie znalazłem konieczność złożenia oświadczeń, ale przez przedsiębiorców – na mój adres nikt nie ma zarejestrowanej działalności oraz w przypadku, gdy przed nowelizacją ustawy składało się wniosek – też nie składałem.

W arkuszu w Excelu warto by uwzględnić opłaty jakie musimy ponieść, tj. opłatę za wykreślenie wpisu z KW i ewentualny koszt zaświadczeń. Wtedy stopa zwrotu maleje i sam koszt się podnosi, ale ciągle w większości przypadków się opłaca. W moim przypadku po bonifikacie i uwzględnieniu nadpłaty stopa zwrotu wynosi 186%, natomiast uwzględniając opłaty jest to 114%. Wiadomo mniejsze kwoty, to większa różnica.

Odpowiedz

Rysiek Grudzień 8, 2019 o 22:55

Dziękuję Michał za wyrwanie z „letargu” i przypomnienie, że czas najwyższy zająć się tematem.
Mój problem: czy jeśli w mieszkaniu (Warszawa Ursynów) jest zarejestrowana w CEIDG moja działalność gospodarcza to mogę wystąpić o bonifikatę? Dodam tylko, że jest zarejestrowana, ale nie prowadzona, ponieważ fizycznie działalność wykonuję u klientów i już we wniosku o naliczenie opłaty nie bardzo wiem co zaznaczyć.

Odpowiedz

Tomek Grudzień 11, 2019 o 13:19

Rysiek, zaloguj się do CEiDG i zaznacz opcję „brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”.

Odpowiedz

Dorota Grudzień 9, 2019 o 10:54

Witam, bardzo przydatny wpis.
Wkradła się jednak drobna literówka – może warto poprawić:
„Wpis przeznaczony jest głównie dla tych, którzy już dostali zamówienie”
– powinno być chyba zawiadomienie zamiast zamówienie.

Pozdrawiam
Dorota

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 9, 2019 o 11:33

Hej Dorota,

O dziękuję pięknie za wyłapanie! Oczywiście masz rację. Poprawiłem. 🙂

Pozdrawiam!

Odpowiedz

magda Grudzień 9, 2019 o 13:27

Cześć,
W Poznaniu na stronie miasta (http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/bonifikata-od-oplaty-rocznej-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-gruntowej,1818/) można znaleźć zapis, że „Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona”. Nie wspomniałeś o tym a artykule i zastanawiam się dlaczego. Czy Warszawa nie zastosowała takich zagrywek?

Główny urząd statystyczny podaje, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł, czyli miesięcznie nie można przekroczyć 2292,52 na osobę? To nie brzmi najlepiej.

Odpowiedz

Michał Grudzień 17, 2019 o 11:41

Ta bonifikata dotyczy opłaty rocznej, której dokonywaliśmy do tej pory.
Bonifikata z artykułu dotyczy jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Odpowiedz

Bartłomiej Grudzień 9, 2019 o 14:23

Czy jest jakieś ograniczenie w ilości mieszkań na osobę?
Żona ma swoje mieszkanie, natomiast w ciągu miesiąca przeprowadzamy się do domu, który jest już na nas oboje. Czy możemy się starać o bonifikatę na oba lokale?

Odpowiedz

ANDRZEJ Grudzień 9, 2019 o 14:53

U mnie sytuacja jest specyficzna i proszę o poradę. Mieszkam w bloku w spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu. Tam toczyło się postępowanie spadkowe, zakończone sukcesem. Spółdzielnia nabyła od Miasta Poznania grunt w użytkowanie wieczyste 27 grudnia 2017 r.

Na stronie Spółdzielni wygląda to następująco:
Budynek o numerach 114-128
27 grudnia 2018 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek na podstawie aktu notarialnego;
15 lutego 2019 r. – założenie księgi wieczystej z wpisem ww. prawa.
Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:
1. wydaniu przez WGN UMP zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
2. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
3. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową,
4. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.
Czy w tym przypadku posiadając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego powinienem podjąć jakieś kroki w celu skorzystania z bonifikaty, czy mnie ustawa przekształceniowa nie dotyczy, a wszelkie kroki podejmuje spółdzielnia?

Odpowiedz

G Grudzień 9, 2019 o 20:26

Cześć,
a kiedy pojawi się budżet domowy na 2020? 🙂

Odpowiedz

Michał Grudzień 9, 2019 o 22:07

Dzięki za podpowiedź. Nie dostałem jeszcze zawiadomienia i wolałem nie czekać. Dziś byłem osobiście w urzędzie, złożyłem wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Grudzień 9, 2019 o 22:18

Michale, mam pytanie odnośnie wpisania roszczenia do KW i późniejszego wniosku o wykreślenie i koszcie 250zł (Warszawa Mokotów).

Spotkałem się z opinią, że jeżeli sami wyliczymy wysokość opłaty i ją wpłacimy (bez czekania na wyliczenie z ZMSP) lub uiściliśmy wcześniej opłatę roczną za wieczyste użytkowanie za 2019, wówczas ZMSP nie złoży wniosku o wpis do KW i tym samym nie trzeba będzie go wykreślać.

Co o tym sądzisz? Jeśli to prawda to na pewno warto uwzględnić w artykule.

Odpowiedz

Wirek Grudzień 26, 2019 o 16:49

Potwierdzam istnienie tej opcji (explicite) w Łodzi jeszcze w listopadzie 2019. W pliku ZGŁOSZENIE FAKTU WNIESIENIA JEDNORAZOWEJ OPŁATY PRZED WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA dostępnym na stronie UML była adnotacja:
„W związku z powyższym przy wydawaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wnoszę/wnosimy o nie wnioskowanie o dokonanie wpisu do działu III KW nr roszczenia o opłatę.”
Obecnie została ona usunięta, ale informacje takie znajdowały się i znajdują na stronach np. https://www.zinfo.pl/artykuly/27925
https://lwowekslaski.pl/wiadomosci/147950/informacja-dla-uZytkownikOw-wieczystych
Osobiście skorzystałam z tejże opcji, ale jak dotąd nie otrzymałam informacji.
Opłatę musiałam wyliczyć sobie sama, ale uwaga – w związku z aktualizacją wyceny gruntu – wcale nie była to krotność opłaty ponoszonej dotychczas.
Niestety żadnym blogu o oszczędzaniu nie natknęłam się na tę informację, a szkoda, ponieważ 250 zł to spory wydatek, a wiedza ta jest dostępna w internecie.
Brakuje mi również informacji o tym, aby również w przypadku mieszkań z tzw. pełną własnością najpierw sprawdzić czy spółdzielnia wystąpiła z odpowiednim wnioskiem.

Odpowiedz

Sylwia Grudzień 10, 2019 o 13:56

Witam. Ale to się tyczy tylko działek skarbu państwa bo działki gminne to już co innego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotrek Grudzień 10, 2019 o 22:00

Cześć Michał,
Dzięki za informacje i instrukcje.
Odnośnie Twojej drogi na skróty – czy, aby na pewno wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej o którym piszesz w pkt 2 należy składać w urzędzie gminy, a nie na Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zgodnie ze wzorami na
http://zmsp.warszawa.pl/strona-glowna/dokumenty-do-pobrania/
?
Pozdrawiam,
Piotrek

Odpowiedz

Grzegorz Grudzień 11, 2019 o 13:11

Dzięki za cenny artykuł! Załapałem się na 60% bonifikaty 🙂 Może to nie Warszawskie 98% ale na szczęście są inne plusy mieszkania w mniejszej miejscowości.

Odpowiedz

Jacek Grudzień 11, 2019 o 14:03

Szanowny Michale, Panie Michale !
Wspaniałe imię z Trylogii naszego Laureata!
Genialne kompendium, ciekawa też polemika !
Odnoszę wrażenie, iż w tym zacnym kompendium, warto byłoby w p. 6 doprecyzować
określenia nazw druków składanych w KW:
1. Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
2. Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD),
i pytanie: czy składamy obydwa, czy też tylko pierwszy ?
Bardzo dziękuję za Pana wysiłek, dzięki takim jak Pan ten wredny świat biurokratów jest do ogarnięcia,
pozdrawiam serdecznie,
Jacek

Odpowiedz

Olek Styczeń 7, 2020 o 14:27

Składamy KW-WPIS tylko, KW-ZAD służy do wpisania dodatkowych informacji jeśli w KW-WPIS brakuje miejsca.

Odpowiedz

Sylwuszka Kwiecień 30, 2022 o 10:15

A czy można zamieścić przykładowy wzór uzupełnionego druku KW WPIS , bo cały artykuł jest mega , a właśnie tego mi zabrakło w tym poście, z góry dziękuję pozdrawiam

Odpowiedz

Tomek Grudzień 11, 2019 o 20:08

Michale,

bardzo dziekuje za przypomnienie tematu.
Jestem mocno zaskoczony, ze do tej pory nigdzie nie wyczytalem informacji o 99% bonifikacie dla rodzin wielodzietnych.
Skorzystam i dzieki Tobie zaoszczedze co najmniej 2200 pln (lub wiecej jesli bedzie waloryzacja w kolejnych latach).

Pozdrawiam
Tomek

Odpowiedz

Marta Grudzień 12, 2019 o 16:40

Panie Michale,

bardzo proszę o pomoc. Wiem, że listonosz zostawił mi awizo (właśnie z urzędu dot. przekształcenia). Z róznych powodów będę w swoim mieście dopiero w styczniu i wtedy też zamierzam wybrać się do urzędu, by sprawę załatwić. Ale może orientuje się Pan czy jak złoże wniosek o dokonanie wpłaty jednorazowej (w styczniu 2020) to przysługuje mi jakaś bonifikata?

Pozdrawiam
Marta

Odpowiedz

Michał Grudzień 13, 2019 o 10:48

Cześć Michale,
Właśnie chciałem złożyć w urzędzie pisma tak jak polecałeś drogą skróconą. I dostałem ustą odpowiedź że wniosek na pewno odrzucą dopóki nie mam numeru decyzji z Urzędu Miasta.
Na szczęście w Poznaniu bonifikata i tak się nie zmienia i nie przepada. Ale przynajmniej na tym etapie Twój sposób może nie zadziałać nawet jeśli formalnie nie powinno być przeszkód. Chyba że ja coś źle zrozumiałem i pokręciłem 🙂 dam znać jaką dostanę odpowiedź.
Dzięki za mobilizację do zajęcia się sprawą bo przez cały rok odkładałem to na później ze względu na ilość roboty jaka się z tym miała wiązać idąc normalnym trybem.

Odpowiedz

Dominika Grudzień 15, 2019 o 10:50

Dziękuję za ten wpis! Jak cudownie, że przeczytałam go przed końcem grudnia 😀

Odpowiedz

Joanna Grudzień 15, 2019 o 21:44

Kurczę, mam mieszkanie własnościowe i jestem w spółdzielni, Jak mam się zabrać do uzyskania bonifikaty. Warszawa, ul Suwalska. Targowek
Prooooosze, pomóż Michale.

Odpowiedz

Dorota Grudzień 15, 2019 o 22:19

Robisz Michał zajebista robotę Dziękuje

Odpowiedz

oloo Grudzień 16, 2019 o 17:13

Właśnie dostałem zaświadczenie z UM „zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowane na cele mieszkaniowe w prawo własności”… opłata roczna 15,62 zł. Jak zapłacę jednorazowo to 95% bonifikaty. Oszczędność 296,78 zł (1900%) 😀
Wiem ze to male kwoty w porównaniu z Twoim wyliczeniem ale każdy grosz się liczy 😀

Odpowiedz

Aleksandra Grudzień 18, 2019 o 12:17

Witam,
dzisiaj otrzymałam informację telefoniczną z mojego urzędu, iż nie muszę nawet fizycznie składać wniosku gdyż 60% należy mi się „z urzędu”. Wystarczy, że zapłacę i zadzwonię, że to zrobiłam, oni sprawdzają wpływ i wystawiają zaświadczenie. Wniosek tylko gdy przysługują te duże bonifikaty, czyli np. 99%. Co więcej, jako, że zaświadczenie otrzymałam po 30 listopada, mam czas dwa mce na wpłatę tych 40%. Nie musi to być jeszcze w grudniu 😉

Odpowiedz

Radek Grudzień 19, 2019 o 12:36

Panie Michale,
poszedłem droga uproszczoną – zgłosiłem zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą. Pan w okienku oczywiście kazał mi przemyśleć sprawę, bo w ciemno się godzę na wycenę etc. Potwierdziłem, że tak chcę i zaskoczyło mnie, gdyż przygotowany Pana artykułem nastawiłem się na opłatę 250zł. Pan natomiast powiedział mi, że taki wniosek jest bezpłatny i nie pobrano żadnej opłaty. Sprawa załatwiana na Woli w Warszawie. Coś zrobiłem źle, czy po prostu w niektórych urzędach jest to płatne a w niektórych nie?

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 19, 2019 o 13:01

Hej Radek,

Wniosek jest bezpłatny. 250 zł kosztuje wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej… ale może się okazać, że w Twoim przypadku nie będzie co wykreślać bo jest szansa, że urząd jeszcze się tam nie wpisał. 🙂

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Radek Grudzień 19, 2019 o 13:14

OK. Super. Dzięki za wyjaśnienie. Jest duża szansa, że nie ogarnęli jeszcze, bo mój blok jeszcze nie wydał nawet zaświadczeń – stąd było ich zdziwienie, że już chcę składać wniosek. 🙂

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 22, 2019 o 17:02

Witam Was i podaję info jak zaoszczędzić dodatkowe 250 zł za wykreślenie z KW roszczenia.
Podobno wystarczy zapłacić w urzędzie i „od ręki” otrzymać zaświadczenie o uiszczeniu opłaty. Z tym wystarczy udać się od razu do Wydziału Ksiąg Wieczystych zanim dotrze pismo z żądaniem wpisu roszczenia z Urzędu.
Za późno na to trafiłem ale przypadek opisano szczegółowo tutaj:
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/312069969-Uwlaszczenie-nie-ma-wpisu-nie-ma-tez-oplaty-za-wykreslenie.html
Pozdrawiam, Andrzej.

Odpowiedz

Arek Grudzień 20, 2019 o 13:14

Czy ktos wie jak to ostatecznie jest na Ursynowie? W obecnie serwery UM i Urzedu dzielnicy padły i spodziewam sie, że fizycznie tez armageddon, a przeciez są głosy, że nie trzeba?

Jak sprawdzic, czy wyslali do mnie pismo z zaswiadczeniem? bo nie jestem pewien czy gdzies nie umknęlo w korespondencji.

Odpowiedz

maciej Grudzień 20, 2019 o 20:45

Co do zasady (matematycznie) wszystko się zgadza.. Poza jednym podstawowym zastrzeżeniem, które zmienia sens tego wyliczenia.. Każdy kupujący działkę w wieczystym użytkowaniu (często od tego organu, który potem nalicza opłaty) praktycznie zapłacił 100% jej wartości rynkowej (czytaj takiej, którą miasto, gmina, skarb państwa uznali za właściwą przy naliczeniu stawki wieczystego użytkowania). Właściciele nieruchomości oddanej wieczystemu użytkownikowi łupili go opłatą roczną (waloryzowaną co jakiś czas) tak, że w przestrzeni 99 lat (dla nieruchomości mieszkaniowej stawka wynosiła 1%) ponownie zainkasować wpłatę od użytkownika. Nie można więc mówić o inwestycji ale o zredukowaniu strat wynikającej z tego kuriozalnego, niespotykowanego na świecie prawa, które na szczęście zostało zlikwidowane.. Wielu z użytkowników wieczystych spłaciło już znaczną część tej podwójnej płatności na rzecz właściciela więc wykup z bonifikatą kończy tą gehennę..

Odpowiedz

Dariusz Grudzień 23, 2019 o 00:58

W opisanej przez Ciebie drodze na skróty napisałeś, żeby wnieść opłatę za 2019 rok w dotychczasowej wysokości, a czy w Warszawie (grunty Skarbu Państwa) nie lepiej od razu wyliczyć samemu opłatę jednorazową 2% * 20 lat * dotychczasowa roczna opłata za użytkowanie i to ją przelać na dotychczasowe konto?

Odpowiedz

Tomasz Grudzień 23, 2019 o 22:31

Witam

@Michał Szafrański
Czy Urząd dzielnicy W-wa Ursynów udzielił panu 98% bonifikaty na miejsce miejsce postojowe bezwarunkowo? Pytam się bo widziałem w Pana artykule tylko dokument potwierdzający udzielenie 98% bonifikaty na lokal mieszkalny.

@ mieszkańcy Warszawy z dzielnic innych niż Ochota
Czy Wy również otrzymaliście bonifikaty 98% na miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych bez zastrzeżeń?

Zadaję to pytanie ponieważ w dzielnicy W-wa Ochota Urząd odmówił mi i innym z mojego bloku składającym wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z wniosek o udzielenie bonifikaty. Oczywiście przed złożeniem wniosku otrzymaliśmy zaświadczenie o przekształceniu nieruchomości (lokali mieszkalnych i lokalu garażowego wielostanowiskowego).
Urząd powołał się w piśmie odmownym na zasadę jedności udziału i w konkluzji stwierdził – cytat „Powyższe oznacza, że jeżeli choćby jedno z miejsc postojowych w hali garażowej jest we współwłasności spółki, bądź jedno z miejsc postojowych jest wykorzystywane przez osobę fizyczną do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, bonifikata z w/w Uchwały Rady m st. Warszawy nie może być udzielona żadnemu ze współwłaścicieli.” (w razie potrzeby mogę zacytować całe pismo).
Moim zdaniem to stanowisko Urzędu w sprawie bonifikat za miejsca postojowe w lokalach garażowych jest bezprawne i ma na celu zapewnienie większych dochodów do kasy miasta z tytułu nie udzielenia bonifikaty.
Ktoś otrzymał taką lub podobną odpowiedź odmowną w sprawie bonifikaty na miejsce postojowe?

Odpowiedz

Michał Szafrański Grudzień 24, 2019 o 12:18

Hej Tomasz,

Tak – Urząd Gminy Ursynów przyznał bonifikatę 98% na miejsce parkingowe bezwarunkowo. Pisma są w zasadzie identyczne, więc w artykule opublikowałem tylko jedno, ale mam już ostateczne zaświadczenia z potwierdzeniem, że jestem rozliczony z urzędem i bonifikata i w przypadku mieszkania i w przypadku miejsca postojowego w garażu podziemnym jest taka sama.

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Marcin Luty 6, 2020 o 13:20

Witam,

Tez jestem w Ochoty i dostalem (niestety) tak samo bzdurne wytlumaczenie sytuacji jak pan Tomasz. Ktos ma jakis pomysl co z tym zrobic?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Jan Grudzień 26, 2019 o 07:17

Ciekawe ile czasu srednio traci wlasciciel nieruchomosci na te bezsensowne procedury, to jest nie do pomyslenia w kraju takim jak Estonia czy Dania.
Skomplikowanie procedury i chec ukrycia przez urzad mozliwosci uzyskania bonifikaty jest przerażająca. Brak dostepu online do stanu oplat za uzytkowanie wieczyste i brak mozliwosc prostego oplacenia oplaty przeksztalceniowej online korzystajac z ePuap – slabo, bardzo słabo

Odpowiedz

Alf/red/ Grudzień 26, 2019 o 22:01

U mnie (Wwa Ochota) to było tak, trochę prościej niż droga opisana przez Michała:
19.06 odebrałem pismo że przekształcili (nie pytałem, sami zrobili) (pierwsza wizyta po polecony na poczcie). W pouczeniu było hasło „bonifikata”, wiedziałem czego szukać więc nie przegapiłem szansy na oszczędność.
24.06 w urzędzie zgłosiłem wniosek o bonifikatę (czas 5 minut + podróż w zasadzie zero, bo przejeżdżałem tamtędy)
13.07 odebrałem wyliczenie opłaty (druga wizyta po polecony na poczcie), przelew poszedł dwa dni później
27.08 odebrałem zaświadczenie o uregulowaniu (trzecia wizyta na poczcie)
4.09 byłem w sądzie żeby się skreślić (koszt 250 zł, czas 10 minut + podróż dwa przystanki tramwajowe)
Przewidywany czas wpisywania w sądzie – 5 miesięcy… Ooo, na stronie www sądu pojawił się dopisek „z wyłączeniem wniosków przekształceniowych” czyli sobie poczekam znacząco dłużej 🙂
Garaż mam na zasadzie „miejsca przypisanego do mieszkania”, więc jakby nie partycypuje w gruncie. A o wynajmowanie mieszkania czy działalność w ogóle nie pytali.

Osobiście uważam, że Trzaskowski w kampanii wyborczej przestrzelił z obietnicą bonifikaty 98% i potem Rada Miasta nie miała de facto wyjścia tego nie uchwalić (bo większość radnych jest z PO). Przez to moje miasto straciło jakieś dwa miliardy. No ale kłócić się nie będę.

Odpowiedz

Alex Styczeń 8, 2020 o 12:50

Dostałem pod choinkę opaskę liczącą postawione w ciągu dnia kroki (krokomierz jakoś źle mi się kojarzy 😉 i po kilku dniach znalazłem aplikację boomerun. Więcej chodzę, żeby oszczędzić na paliwie i zużyciu auta (kiedyś ktoś mi powiedział że faktyczny koszt 1 km to 1/3 stawki uczciwego taksówkarza. Nie wiem czy to prawda ale w końcu przy każdym kilometrze auto się o jakiś niewielki ułamek zużywa). Mam siedzącą pracę więc więcej się ruszam a dodatkowo za wykonane kroki dostaję punkty, które mogę wymieniać albo na różne fanty albo bony m.in. do supermarketu, w którym i tak robię zakupy

Odpowiedz

Marita Styczeń 8, 2020 o 14:58

Moje mieszkanie do odbioru bedzie dopiero w 2022, co w takim wypadku? Czy dobrze zakladam ze wtedy w Warszawie bonifikata bedzie wynosic 30%? Deweloper twierdzi ze 98%….

Odpowiedz

Roman Styczeń 16, 2020 o 16:37

Czy można ten wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości złożyć przez EPUAP ? jaką sprawę należy wybrać ? Dotyczy Warszawa Wola.Pozdrawiam,
R

Odpowiedz

Jan Styczeń 21, 2020 o 18:38

Ja na liście w ePuap (https://ibb.co/GcM4rsQ) nie znalazłem, komuś się udało? Ktoś wyżej w komentarzach odpisał na podobne pytanie
„Pismo ogólne do urzędu.

W treści pisma musisz zawrzeć wszystkie konieczne informacje lub załączyć do niego wypełniony wniosek np. jako PDF.”

Odpowiedz

Piotr Styczeń 23, 2020 o 00:00

Uważam że skandalem jest że urzędy składały do sądu wieczystoksięgowego wnioski o zabezpieczenia roszczenia w księdze wieczystej w sytuacji, gdy właściciele mieszkań awansem dokonali wpłat (jak za użytkowanie wieczyste – gdyż początkowo nie było pewności czy płacić czy nie) i jednocześnie deklarowali chęć skorzystania z bonifikaty przy wpłacie jednorazowej – teraz muszą dodatkowo bulić 250 zł za wykreślenie roszczenia z KW. Roszczenie o zapłatę zostało wszak zaspokojenie już w dniu wpłaty (z reguły do 31.03.2019) , potwierdzone jednocześnie deklaracją o skorzystaniu z bonifikaty. Po prostu nie było konieczności (z urzędu) występowanie o takie zabezpieczenie. Urzędy tłumaczą się, że tak wynika z zapisów ustawy przekształceniowej tyle że ona zakłada iż nikt nie dokonywał awansem i nie deklarował wpłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu. Proponuję się odwoływać, aby to z urzędu nastąpiło wykreślenie roszczenia z KW a nie na wniosek właściciela. Dodam, że tam chyba siedzi banda cwaniaków która stara się wydoić kasę od ludzi – 3 miesiące czekam na potwierdzenie iż moje środki (z opłaty awansem za u.w.) zostały przeksięgowane na a’konto opłaty przekształceniowej z bonifikata, bo oczywiście dla obu tych tytułów są dwa różne rachunki bankowe… tak dla zmyłki 😉

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Irek Styczeń 28, 2020 o 16:04

A mi ta ustawa zabrała kolejne pieniądze. Za przekształcenie bezpłatnej dzierżawy do 2075 roku muszę zapłacić prawie 2900 zł i to dzięki bonifikacie od rady miasta. W przeciwnym razie byłoby to 144000 zł. A dzierżawa była przecież bezpłatna, bo udzielona poprzednim właścicielom jako odszkodowanie za własność działki podobnej wartości.
Komuna przynajmniej dała odszkodowanie, a obecna władza ponownie wykorzystała obywatela. Mogłem spokojnie przeżyć do końca swoich dni, a tu jeszcze raz trzeba zapłacić. Byliśmy i jesteśmy okradani przez władzę. Tylko w mojej gminie na dzień dzisiejszy jest już ponad 20 takich osób!

Odpowiedz

Rafał Styczeń 30, 2020 o 00:06

Witam
Jedno mnie zastanawia.. skąd takie wysokie podatki od gruntu?
Maksymalnie od 1m2 to kilkadziesiąt gr. a więc kilkadziesiąt zl w skali roku.
W setkach liczony to już podatek od nieruchomości ale ten przecież nas tutaj nie interesuje.
Wiec skąd tutaj u Pana Michała podatek roczny w granicach 1000zl?
Bardzo proszę o uświadomienie mnie 🙂
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Maciek Styczeń 31, 2020 o 11:48

Zastanawiam się czy teraz w 2020 ma sens przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność i żądanie bonifikaty (pewnie ciut mniej). Czy ta ustawa w ogóle by mnie objęła?
Pozdrawiam,
M.

Odpowiedz

Krzysztof Luty 1, 2020 o 17:15

Cześć Mam do Was takie pytanie odnośnie tego użytkowania wieczystego ponieważ jestem kompletnie zielony. Chciałbym najlepiej możliwe i dogodnie finansowo na tym skorzystać by nie iść z torbami zwłaszcza ze człowiek nie zarabia kokosów.

Ustawa jest od roku 2019 w tym roku u mnie mieście szczecin zapłaciłem z bratem na użytkowanie wieczyste kwotę 230 zł bo mamy współudział 50/100 czyli wychodzi razem 460 zł. I teraz mamy rok 2020 a do tej pory gdzie mamy już luty nie dostałem żadnego pisma. Co mam zrobić jeśli chodzi o przekształcenie tego i zapłacenie tak jak powinno to wyglądać. Ponieważ kompletnie nie dostaliśmy żadnych informacji co i jak należy zrobić i po uzupełniać. Bardzo bym prosił o pomoc

Odpowiedz

Monia Luty 5, 2020 o 14:19

Dzięki za ten artykuł dzięki niemu też przekształciłam prawo wieczystego użytkowania we własność i zaoszczędziłam niezłą sumkę 🙂 dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam

Odpowiedz

Helena Luty 13, 2020 o 18:15

> „będziemy wnosić przez 20 lat roczne opłaty przekształceniowe w takiej samej wysokości, jak dotychczasowa opłata za wieczyste użytkowanie”

W Gdyni ta opłata została zwiększona o 23%, Urząd Miasta uzasadnia to tym, że kwota podana w 2015 roku do opłaty rocznej nie uwzględniała podatku VAT. Podwyżkę uzasadniają powołując się na sprawę Sygn. akt II CSK 44/07 z 24 maja 2007 r.

Odpowiedz

Dorota Luty 18, 2020 o 15:14

Dzień dobry,

A czy spotkała się ktoś z sytuacją gdzie blok mieszkalny został zwolniony z opłaty użytkowania wieczystego na podstawie dekretu Bieruta? Czy opłatę przekształceniową w takim przypadku też się płaci?

Odpowiedz

Michał Luty 20, 2020 o 14:10

Super artykuł, dzięki.
Co w sytuacji gdy pod adresem mieszkania jest zarejestrowana działalność gospodarcza? Czy zmniejsza to bonifikatę?

Odpowiedz

Marcin Marzec 9, 2020 o 14:27

„6. Udaj się z zaświadczeniem do Sądu Wieczystoksięgowego i zawnioskuj o wykreślenie roszczenia”
-W Krakowie księgi wieczyste będą aktualizowane bez opłaty 250 zł.
3. ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.
1. Zaświadczenie przesłane są na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
2. Zaświadczenie przesłane jest do Sądu, który na tej podstawie ujawnia w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

Odpowiedz

Basia Marzec 29, 2020 o 13:04

Witam, mam pytanie czy to nie otwiera furtki dla wprowadzenia podatku katastralnego?

Odpowiedz

Monika Kwiecień 5, 2020 o 12:53

Dzień dobry,
A co jeśli mam dwie księgi wieczyste jedną na mieszkanie, a drugą na miejsce postojowe? We wniosku „Zamiar_wniesienia_oplaty_jednorazowej_z_przeksiegowaniem” lub
„Zgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej_z_wnioskiem_o_udzielenie_bonifikaty” trzeba podać numer księgi wieczystej. Czy to znaczy, że mam wypełnić dwa wnioski, osobno na każdą księgę? Niestety nigdzie nie znalazłam takiej informacji.

Jeszcze nie otrzymałam zaświadczenia o przekształceniu, ale wiem że nieruchomość jest przekształcona. Być może tam jest taka informacja.

Dziękuję
Pozdrawiam

Odpowiedz

Maria Czerwiec 1, 2020 o 15:45

to ja też mam zapytanie, nieruchomość gruntowa zKUpiona w 1985 r ksiegi wieczyste ustanowione 1990 w miedzyczasie dec UM obcieto mi 121 m2 podczas podpisywania aktu notarialnego ktorego nie wręczono nam nie zauważyłam tego faktu.poczem zaproponowano wykup nieuzytku za 2500pln!!! grunt oplacony w całosci w 1985…w miedzy czasie zmarł Mąż poprosilam o zmniejszenie opłaty za wieczystą dzierżawe, bezskutecznie, czy nieruchomość gruntowa tez podlega przekształceniu?w międzyczasie dowiedzialam się ze zmieniono mi klasyfikację na grunt rolny….nienadążam za UM prosilam o mapki archiwalne z 1985 Wydzial Kartografii Starostwa rozmywa sprawę…czekaja na moją rezygnację??? a inwestycje niezrealizowane???horror

Odpowiedz

Kasia Wrzesień 2, 2020 o 17:48

Panie Michale, jeden z ciekawszych i bardziej kompetentnych wpisów jakie spotkałam. w tematyce. Miałam niestety „nieprzyjemność” czytać ustawę i podobnie jak Pan chciałam skorzystać z drogi uproszczonej. Jakie było moje zdziwienie jak otrzymałam odmowę bonifikaty. Jak zaczęłam brnąć dalej (bo uzasadnienia do dnia dzisiejszego nie dostałam – bo COVID, co ciekawe wezwanie do zapłaty już tak 😛 ) okazało się, że urząd „z ostrożności” odmówił mi przekształcenia, bo część mojego domu jest wynajmowana i prowadzona jest tam jest działalność. Składałam już stosowne oświadczenie o pomocy de minimius oraz oświadczenie, że część jest wynajmowana (akurat składałam wniosek jak temat się pojawił )wraz z wnioskiem o bonifikatę, aby urząd mnie nie wzywał. Nie wiem dokładnie co jest podstawą odmowy przekształcenia – poza ogólnym prowadzeniem tam działalności. Co więcej podczas wielu rozmów Panie kilkakrotnie informowały mnie, że oczywiście mogę się odwołać do SKO należy jednak pamietąć , że nie ma znaczenia stan obecny (czy na dzień składania wniosku) a badany ten na 1.01.2019 r. (to akurat w zakresie komentarzy, że można się werejetrować z nieruchomości)
Nieruchomość na warszawskim Służewiu.
Czy spotkał się Pan może z tematem prowadzenia działalności w nieruchomości i odmowami?

Odpowiedz

Michał Szafrański Wrzesień 3, 2020 o 14:12

Hej Kasiu,

Ja nie przypominam sobie, aby we wniosku było składanie oświadczenia ze stanem na konkretną datę w przeszłości. Z tego co pamiętam to jest to oświadczenie składane z datą złożenia wniosku, więc de facto odzwierciedla się w nim stan bieżący. Ale mogę się mylić i być może coś w treści wniosków zostało zmienione w tzw. międzyczasie.

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Artur Wrzesień 3, 2020 o 12:33

Świetny wpis za rączkę krok po kroku!
Mam jednak pytanie poruszające dla mnie ważną kwestię. Czy między punktem 5 i 6 istnieją jakieś widełki czasowe, a jeśli się w nich nie zmieścimy czy są z tego powodu jakieś restrykcje? Może temat dziwny, ale planuję długi zagraniczny bez możliwości sprawdzania czy jakieś pisma przyszły czy nie.

Odpowiedz

Lenka Luty 22, 2022 o 22:07

Dwa lata czekalam na pierwsze pismo na Bemowie takze urzedy sie nie spiesza 😉

Odpowiedz

Tomasz Listopad 30, 2022 o 19:16

Dziękuje Panie Michale! Bardzo mi Pan pomógł tym obszernym wpisem.
Do mnie (Wilanów) nadal nie dotarło zaświadczenie z urzędu potwierdzające przekształcenie wraz z informacją o wysokości rocznej opłaty. W KOWR Zarzekają się że było wysłane za potwierdzeniem odbioru…w skrzynce żadnego powiadomienia, listonosz nie dostarczył…naliczyli za to opłaty za wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami. Czy jestem w stanie odzyskać tą kwotę? Czy nadal mam szansę na bonifikatę 98% – Warszawa? Czy za kolejne lata od 2019r. będzie obniżona?

Odpowiedz

stefan Styczeń 10, 2023 o 22:32

Hej,
urząd w warszawie praga południe bardzo nieuczciwie zinterpretował, że jak ktoś w mieszkaniu ma zarejestrowaną i zawieszoną działalność od kilku dobrych lat to nie wystarczy samo zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą. Pomimo tego że nieprowadzona jest działalność gospodarcza, bo jest zawieszona, to należy złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w mieszkaniu. I uwaga, urząd po złożeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą NIE powiadomił o uzupełnieniu braków, że potrzebne jest jeszcze oświadczenie o nieprowadzeniu działalności. Urząd przemilczał w tym przypadku zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą.

Odpowiedz

Andrzej Marzec 17, 2023 o 08:22

Hej.
Mam pytanko czy lokal niemieszkalny. A usługowy podlega bonifikatom (opłaty przejsztalceniowej)?. Dopiero po 4 latach dostałem pismo z urzędu o opłacie i od razu z odsetkami za opóźnienie, a z kąd miałem wiedzieć że coś takiego powstało, po zatym jakiej wysokości opłaty miałem sobie naliczyc jestem zapracową osobą.
Mam też 3 dzieci. Ale 20,19,14 lat czy należy się 98% bonifikaty.
Co jeśli mam 2 lokale?
Wielka prośba o podpowiedź…

Odpowiedz

Dodaj nowy komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: