Po dekadzie działania blog "Jak oszczędzać pieniądze" zakończył swoją działalność. Jedyną stale aktualizowaną sekcją bloga jest RANKING kont i lokat. Zapraszam też do lektury ponad 500 archiwalnych artykułów (ponadczasowych)! 👊

Co to jest FATCA? Instrukcja co zrobić żeby bank nie zablokował Ci konta w grudniu 2016 r.

przez Michał Szafrański dodano 15 listopada 2016 · 127 komentarzy

Oświadczenie FATCA

Tylko do 1 grudnia 2016 r. mamy czas na złożenie oświadczenia FATCA. Jeśli tego nie uczynimy, to instytucje finansowe zobowiązane są zablokować nam konta: w bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych i domach maklerskich.

Na szczęście problem dotyczy w największym stopniu tych osób, które zakładały konta w instytucjach finansowych pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. i mają depozyty przekraczające 50 tys. USD. Ci, którzy zakładali konto po 1 grudnia 2015 r. prawdopodobnie podpisywali już oświadczenie FATCA przy zawieraniu umowy z bankiem, ubezpieczycielem, biurem maklerskim lub TFI. Lepiej to jednak sprawdzić. Przykładowo: pomimo, że nie podpisywałem nowej umowy o prowadzenie rachunku z Alior Bankiem, ten bank zażądał ode mnie teraz podpisania oświadczenia FATCA, bo przejął obsługę moich rachunków prowadzonych wcześniej przez Meritum Bank.

Sprawdź również: Jak zamknąć konto Santander

Także w przypadku klientów, którzy otwierali swoje konta wcześniej – przed 30 czerwca 2014 r. – lepiej upewnić się, czy bank nie wymaga od Was złożenia oświadczenia FATCA. Stawka jest bardzo wysoka. Jeśli instytucja finansowa uzna, że powinniście złożyć takie oświadczenie, a tego nie uczynicie, to po 1 grudnia 2016 r. będzie musiała zablokować Wam dostęp do konta. Co więcej przekaże Wasze dane do organów podatkowych w USA w celu weryfikacji, czy przypadkiem nie unikacie opodatkowania w Stanach Zjednoczonych. I to nawet wtedy, gdy nigdy w USA nie byliście i nie zarobiliście tam ani dolara.

Zostały tylko dwa tygodnie, aby uporać się z tematem. W tym wpisie omawiam co to jest FATCA, dlaczego musisz oświadczyć, że nie jesteś podatnikiem amerykańskim, a także przedstawiam szczegółową procedurę jak złożyć oświadczenie FATCA w Alior Bank, BGŻOptima, BZ WBK, Idea Bank, mBank, Toyota Bank, Nest Bank oraz Deutsche Bank – bankach, które polecałem Wam w różnych okresach na blogu.

Niestety wdrożenie w Polsce wymogów amerykańskiej ustawy FATCA, to szablonowy przykład tego, jak bezmyślnie postępuje czasami ustawodawca w naszym kraju. Mój subiektywny komentarz na ten temat znajdziecie na końcu wpisu.

Zapraszam do lektury i zachęcam – dużo mocniej niż zwykle – do przesłania tego wpisu dalej wszystkim znajomym. Problem dotyczy potencjalnie każdego posiadacza konta w Polsce.

Co to jest FATCA?

W 2010 r. Kongres Amerykański uchwalił ustawę Foreign Account Tax Compliance Act – w skrócie FATCA, która miała na celu ułatwienie amerykańskim organom podatkowym ściganie podatników amerykańskich ukrywających swoje dochody przez fiskusem za pośrednictwem kont zlokalizowanych za granicą. Żeby skutecznie wykonywać tę ustawę konieczne było zawarcie wielu umów pomiędzy rządem USA a rządami innych krajów – w tym Polski.

Polski rząd (poprzedni) najpierw podpisał “Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA” (w dniu 7 października 2014 r.), a następnie wprowadził w życie polską ustawę umożliwiającą wykonanie postanowień umowy międzynarodowej (weszła ona w życie 1 grudnia 2015 r.).

Na mocy tej ustawy polskie instytucje finansowe zobowiązane są zebrać od posiadaczy rachunków bankowych oraz inwestycyjnych oświadczeń o tym, czy są oni podatnikami amerykańskimi – albo inaczej mówiąc oświadczeń FATCA. Wszyscy, którzy muszą złożyć takie oświadczenie, powinni otrzymać już z instytucji finansowej zawiadomienie o tym fakcie. Banki, TFI itd. w myśl ustawy zobowiązane były zażądać tego od nas najpóźniej do 1 września br. Niektóre z nich wysłały pisma tradycyjną pocztą, inne informowały o tym po zalogowaniu do systemu bankowego, a jeszcze inne dzwonią do klientów informując o skutkach ewentualnego zaniechania w złożeniu oświadczenia.

I to właśnie te skutki są najgroźniejsze. Narzucony sposobów wdrożenia postanowień ustawy powoduje, że po 1 grudnia 2016 r., czyli w rok po wejściu w życie ustawy, grozi nam masowe blokowanie dostępu do rachunków przez instytucje finansowe. Datą krytyczną w tym przypadku będzie 6 grudnia, czyli 3 dni robocze po upływie terminu na złożenie oświadczenia FATCA.

7. Blokada rachunku finansowego polega na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku finansowym, w tym również przez instytucję finansową. Blokada może dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na rachunku zbiorczym.

8. Wartościami majątkowymi są środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.5)), a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.

Krótko mówiąc: cokolwiek mamy na rachunkach, to można nam to zablokować. Na szczęście poprawne złożenie oświadczenia FATCA spowoduje odblokowanie dostępu do rachunku – w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Zobacz także: Innogy przemówiło… i znowu ściemnia, czyli chybiona riposta na „Prąd dla Finansowych Ninja”

Jest jeszcze jeden haczyk w całej tej procedurze. Nawet składając oświadczenie FATCA nie możemy czuć się do końca bezpieczni. O ile w przypadku większości oświadczeń składanych bankom jesteśmy zazwyczaj tylko pouczani o odpowiedzialności karnej, to oświadczenie FATCA zawiera klauzulę “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – rodzącą znacznie poważniejsze konsekwencje. Standardowo odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi nam tylko w przypadku, jeśli świadomie oświadczamy nieprawdę lub zatajamy prawdę (kluczowe jest tu słowo “świadomie”). Niestety ustawodawca w przypadku oświadczeń FATCA narzucił nam odpowiedzialność karną bez względu na to, czy pomyłka w oświadczeniu była świadoma czy nieświadoma. Szczerze mówiąc nie rozumiem intencji stojącej za taką opresyjnością polskiego ustawodawcy w stosunku do polskich obywateli.

Może się okazać, że wbrew temu co się nam wydaje, podlegamy obowiązkowi podatkowemu w USA i poświadczymy nieprawdę. Konia z rzędem temu obywatelowi Polski, kto zna na wylot prawo podatkowe w USA i ma stuprocentową pewność, że nie spełnia przesłanek do bycia podatnikiem w USA. Zresztą dlaczego niby jako obywatele Polski nie wybierający się do Stanów mielibyśmy znać prawo amerykańskie?

Czytaj także: Jak zamknąć konto Santander?

Kto musi złożyć oświadczenie FATCA?

W dużym uproszczeniu oświadczenie FATCA muszą złożyć wszystkie te osoby i firmy, do których zgłosi się w tym celu ich instytucja finansowa. W każdej z takich instytucji trzeba złożyć odrębne oświadczenie. Osoby posiadające dużo pieniędzy i wiele rachunków, czeka więc istne kolędowanie po bankach.

 • Większość osób, które założyły rachunek przed 30 czerwca 2014 r. nie musi składać oświadczenia FATCA.
 • Wyjątkiem są te osoby, które na dzień 30 czerwca 2014 r. posiadały rachunki, na których znajdowała się równowartość lub kwota większa niż 50 tys. USD. Bank itp. powinny Was poprosić o złożenie oświadczenia FATCA.
 • Bezwzględnie oświadczenie FATCA muszą złożyć osoby, które założyły rachunek pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. i w dniu 1 grudnia 2015 r. posiadały na nim równowartość lub kwotę większą niż 50 tys. USD. UWAGA: formalnie nie trzeba składać oświadczenia FATCA jeśli na koncie mieliście niższą kwotę, aczkolwiek niektóre banki i tak wymagają złożenia oświadczenia.
 • W przypadku “nowszych” rachunków – prawdopodobnie już złożyliście oświadczenie przy zawieraniu umowy prowadzenia rachunku.

Konieczność złożenia oświadczenia FATCA dotyczy również rachunków firmowych. Przy czym tutaj obowiązują inne zasady i treść samego oświadczenia jest również dużo bardziej rozbudowana. Mówiąc w dużym skrócie:

 • Jeśli jesteśmy posiadaczem rachunku firmowego naszej działalności gospodarczej, to oświadczenie FATCA składamy wyłącznie jako osoba fizyczna. Oświadczenie to ma formę uproszczoną – taką jak dla osób fizycznych nie prowadzących działalności.
 • Jeśli posiadaczem rachunku jest firma będąca osobą prawną (np. Sp. z o.o.) lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to dysponent rachunku składa dużo bardziej rozbudowane oświadczenie FATCA zawierające także informację o rzeczywistych beneficjentach (np. udziałowcach firmy) oraz ich statusie podatnika USA.

Czy masz już prezenty dla bliskich?

Jak radzić sobie z bankami i ubezpieczycielami? Jak systematycznie poprawiać swoją sytuację finansową? Jak strategicznie podejść do największych wydatków w życiu? Jakimi zasadami się kierować, by coraz więcej i mądrzej zarabiać? – o tym wszystkim napisałem w mojej książce “Finansowy ninja”. 544 strony konkretów, w półtwardej okładce – w mojej opinii to idealny prezent pod choinkę dla tych osób, na których “ogarnięciu” najbardziej Ci zależy.

Ale nie musicie polegać na mojej opinii. Wystarczy poczytać recenzje:

FinNinja Recenzja 1

FinNinja Recenzja 2

PRZEJDŹ NA STRONĘ KSIĄŻKI →

Jak złożyć oświadczenie FATCA

Banki i inne instytucje finansowe na szczęście maksymalnie uprościły składanie oświadczenia FATCA. W zasadzie w większości banków, do których dzwoniłem, da się takie oświadczenie złożyć drogą telefoniczną. Wystarczy po prostu zadzwonić na infolinię, połączyć się z konsultantem i wyrazić chęć złożenia oświadczenia dokładnie w ten sposób. Tak właśnie załatwiłem to w BZ WBK, Idea Banku, Toyota Bank i Nest Bank (dawniej Smart Bank).

Niektóre banki, np. Alior Bank, mBank i BGŻOptima, umożliwiły złożenia oświadczenia przez system internetowy banku.

Na szczęście żaden z banków, w których mam rachunek, nie wymagał drukowania i wysyłania tradycyjnego pisma – chociaż w niektórych rzeczywiście możecie spotkać się z taką procedurą. Przypominam także, że na bankach nie powinniście kończyć – oświadczenie FATCA musicie też złożyć w funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich oraz u ubezpieczycieli – tych u których posiadacie rachunki inwestycyjne.

Poniżej przedstawiam procedurę złożenia oświadczenia w przypadku kilku polskich banków, których ofertę przedstawiałem kiedyś na blogu. Są to oświadczenia dla osób fizycznych.

1. FATCA w Alior Bank

Tu mamy najbardziej rozbudowany formularz, ale procedura jest bardzo prosta.

 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej.
 2. Kliknij zakładkę “Centrum produktów”.
 3. Kliknij “Oświadczenia” w podmenu.
 4. Po lewej stronie znajdziesz “FATCA – Oświadczenie o rezydencji podatkowej”.

Jeśli nie jesteś podatnikiem amerykańskim, to wypełnij formularz zgodnie z zawartością poniższego ekranu.

Oświadczenie FATCA w Alior Bank

Oświadczenie FATCA w Alior Bank

2. FATCA w mBanku

W mBanku jest jeszcze łatwiej niż w Aliorze. Bank widać uznał, że zupełnie wystarczająca jest odpowiedź na pytanie czy jesteśmy podatnikami amerykańskimi i nie wymaga w takim przypadku niczego więcej.

 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej.
 2. Kliknij po kolei “Pasaż” > “Market” > “Usługi”.
 3. Następnie wybierz “FATCA” i kliknij “Złóż wniosek”.
 4. Wypełnij oświadczenie i potwierdź hasłem SMS-owym.

Oświadczenie FATCA mBank

Oświadczenie FATCA mBank

3. FATCA w Idea Bank

Idea Bank nie umożliwia złożenia oświadczenia przez system bankowości internetowej. Wszędzie przeczytacie o tym, że powinniście pobrać wzór oświadczenia ze strony banku, wypełnić go i zanieść do oddziału lub wysłać pocztą tradycyjną.

Proponuję zamiast tego kontakt z infolinią, gdzie migusiem można złożyć takie oświadczenie telefonicznie:

 1. Zadzwoń na 22 101 1010 lub 801 999 111 (codziennie od 8:00 do 20:00).
 2. Zautoryzuj się hasłem telefonicznym.
 3. Powiedz “Chciałem sprawdzić czy muszę składać oświadczenie FATCA, a jeśli tak, to chciałbym je złożyć”. 🙂

Nawet jeśli na infolinii poinformują Cię, że trzeba to zrobić drogą pisemną (zdarza się), to powiedz, że chcesz złożyć takie oświadczenie drogą telefoniczną i że wiesz, że to możliwe. W moim przypadku zadziałało.

4. FATCA w BZ WBK

Tu mamy sytuację analogiczną jak w Idea Banku. Oświadczenia FATCA nie da się złożyć przez system transakcyjny banku, oficjalnie trzeba je pobrać i złożyć w oddziale (lub wysłać pocztą) – taką informację opublikowano na blogu bankowym.

Na szczęście tu także istnieje prostsza metoda i da się to zrobić telefonicznie przez infolinię.

 1. Zadzwoń pod numer 781 119 999 albo 61 811 9999.
 2. Powiedz “Chciałem sprawdzić czy muszę składać oświadczenie FATCA, a jeśli tak, to chciałbym je złożyć”.
 3. Wysłuchaj długiego oświadczenia.
 4. Odpowiedz “Nie” na pytanie “Czy posiada Pan/Pani zobowiązania podatkowe w USA?”.

5. FATCA w Toyota Bank

Toyota Bank nie umożliwia złożenia oświadczenia FATCA przez system internetowy banku, ale przyjmie je w rozmowie telefonicznej z infolinią.

Procedura jest identyczna jak w przypadku Idea Banku i BZ WBK. Numer infolinii to 801 900 700 lub 22 488 5550.

6. FATCA w Nest Bank (dawniej Smart Bank)

W Nest Bank także wystarczy telefon na infolinię 22 438 41 41 lub 801 800 188 od 7:00 do 24:00 w dni poniedziałek-sobota.

7. FATCA w BGŻOptima

BGŻOptima udostępnia w swoim systemie transakcyjnym możliwość samodzielnego i szybkiego złożenia oświadczenia FATCA. W tym celu należy wykonać te kroki:

 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej.
 2. Wybierz “Mój profil” (prawy, górny róg).
 3. Kliknij “MIFID / FATCA”.
 4. Wybierz z rozwijanej listy “nie jestem” i kliknij “Zatwierdź”.
 5. Potem możesz jeszcze przejść do formularza MIFID (o ile posiadasz produkty inwestycyjne) i zdecydować czy chcesz odpowiadać na pytania ankietowe czy nie. Ja zazwyczaj nie chcę. 🙂

Oświadczenie FATCA BGŻOptima

Oświadczenie FATCA BGŻOptima

8. FATCA w Deutsche Bank (DB)

Deutsche Bank udostępnia możliwość złożenia oświadczenia FATCA bezpośrednio w systemie internetowym. W tym celu należy wykonać te kroki (info dzięki Bartkowi):

 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej.
 2. Wybierz z menu „Informacje”, a następnie kliknij „Moje dane”.
 3. Pod danymi osobowymi znajduje się długie oświadczenie. Kliknij przycisk „Zmień”.
 4. Uzupełnij oświadczenie (przykład na rysunku poniżej) i kliknij „Dalej”.
 5. Potwierdź zmiany otrzymanym hasłem SMS.

Oświadczenie FATCA DB

Oświadczenie FATCA DB

Mój subiektywny komentarz do polskiej ustawy dotyczącej FATCA

I na koniec kilka zdań, co myślę o całej sytuacji. Potraktujcie to proszę jako mój osobisty punkt widzenia, z którym wcale nie trzeba się zgadzać. Jedno zastrzeżenie: komentarz krytykuje decyzję poprzedniej ekipy rządzącej w Polsce, ale tak naprawdę odnosi się do ogólnego poziomu ignorancji władz – bez względu na to, którą partię reprezentują.

Nie wnikam czy polski rząd podpisał umowę dotyczącą FATCA ze Stanami Zjednoczonymi w sposób zasadny czy bezzasadny. Odnoszę się wyłącznie do zakresu tej umowy i sposobu implementacji jej postanowień w formie ustawy z dnia 9 października 2015 r. I umowa i ustawa stwarzają wrażenie prowizorki, która totalnie ignoruje interes Polaków, którzy nie mają nic wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi.

Podnosiłem już wcześniej w tym wpisie kwestię tego, że mało który obywatel Polski wie czy w myśl przepisów amerykańskich jest podatnikiem czy nie jest podatnikiem amerykańskim. Uczciwie mówiąc ja nie wiem jaki jest mój status. Mogę się tylko z dużym prawdopodobieństwem tego domyślać. Ustawodawca nie pomyślał jednak, aby dać mi do wyboru możliwość wybrania w oświadczeniu FATCA opcji “nie wiem czy jestem podatnikiem amerykańskim”. Przecież to byłoby bardzo prostym rozwiązaniem. W takim przypadku cała odpowiedzialność za sprawdzenie tego spadłaby na organ podatkowy w USA. Dostałby moje dane, dane mojego konta i sprawdziłby to sobie sam. Jeśli uznałby, że jestem jednak podatnikiem USA, to by się ze mną skontaktował i mógłby podjąć dalsze kroki związane z piętnowaniem takiego podatnika, który ukrywa swoje dochody poza granicami USA.

Zobacz także: Jak wypełnić wniosek 500+ przez bank

Co prawda wybierając taką opcję naraziłbym się na to, że moje dane rzeczywiście trafią do USA, ale przynajmniej wiedziałbym, że nie będę odpowiadał karnie za poświadczenie nieprawdy. A co mi zafundował polski ustawodawca? Odpowiedzialność karną za to, że nie wiem – chociaż żaden polski przepis nie zobowiązuje mnie do tego żeby znać prawo amerykańskie. Absurd! Moim zdaniem rządzący Polską wykazali się zbytnią nadgorliwością w dogadzaniu USA.

Kolejnym absurdem jest to, że ustawa przygotowana przez polski rząd obliguje polskie instytucje finansowe do zablokowania kont tych osób, które w terminie nie złożą oświadczenia FATCA. Jest to tym bardziej bezpodstawne, że w samej treści umowy FATCA pomiędzy rządem Polski i Stanów Zjednoczonych, wcale nie ma takiego wymogu. A wręcz wymóg taki został tą umową zniesiony, o ile tylko w przypadku takich “niewspółpracujących osób” nastąpi przekazanie USA danych dotyczących tych osób i ich rachunków. Mówi o tym wprost Artykuł 4 ust. 2 międzyrządowej umowy FATCA:

2. Zawieszenie przepisów dotyczących rachunków posiadanych przez osoby odmawiające współpracy. Stany Zjednoczone nie będą wymagały od raportujących polskich instytucji finansowych pobierania podatku, zgodnie z częścią 1471 lub 1472 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do rachunków posiadanych przez osoby odmawiające współpracy (jak określenie to zdefiniowano w części 1471(d)(6) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych), lub zamknięcia takiego rachunku, jeżeli właściwa amerykańska władza w odniesieniu do tych rachunków otrzymuje informacje określone w artykule 2 ustęp 2 litera a) niniejszej Umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułu 3 Umowy.

Skąd zatem taka nadgorliwość polskiego parlamentu? Dlaczego na podstawie umowy, która nie wymaga blokowania rachunków bankowych, tworzy się ustawę, która nakazuje instytucjom finansowym zablokowanie konta polskiego obywatela lub firmy tylko dlatego, że nie wypełnił jakiegoś świstka potrzebnego obcemu rządowi?

Prawdopodobną motywacją do takiego posunięcia była chęć ustawodawcy do zabezpieczenia “czterech liter” wszystkich instytucji finansowych działających w Polsce. Grożą im bowiem sowite kary za pomoc amerykańskim podatnikom w ukrywaniu dochodów. Jeśli zostałyby na tym przyłapane, to musiałyby zapłacić 30% podatku od takich ukrytych dochodów. Warunkiem zwolnienia z zapłaty tej daniny jest właśnie pomoc w ujawnieniu wszystkich takich podatników.

Nawet jeśli taka właśnie była intencja polskiego ustawodawcy, to nadal nie rozumiem dlaczego wymusił blokowanie kont polskich podatników. Przecież to kompletnie bez sensu! Wystarczyło zobligować banki itp. do przekazania do USA danych posiadaczy rachunków, którzy nie wypełnią w terminie oświadczenia FATCA. To w zupełności zaspokoiłoby oczekiwania Amerykanów. A tak nasz rząd zrobił nam wszystkim niedźwiedzią przysługę.

Koniec biadolenia. Trzeba działać.

Życzę Wam wszystkim szybkiego wypełniania oświadczeń FATCA. Macie na to czas tylko do 1 grudnia. Zostały dokładnie dwa tygodnie! Wierzę, że krótki termin spowoduje, że zadziałacie natychmiast – bez zbędnej zwłoki i zostawiania tematu na ostatnią chwilę.

Moja serdeczna prośba – przekażcie proszę link do tego wpisu wszystkim swoim znajomym. Po lewej stronie bloga macie ikonki, które pomogą Wam podzielić się informacją o wpisie w mediach społecznościowych. Będę bardzo wdzięczny. 🙂

Zobacz również: Innogy przemówiło… i znowu ściemnia, czyli chybiona riposta na „Prąd dla Finansowych Ninja”

"Finansowy ninja" - podręcznik finansów osobistych

Finansowy ninjaJuż ponad 130.000+ osób kupiło książkę "Finansowy ninja".

Nowe, zaktualizowane wydanie to ponad 540 stron praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Ci zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe.

Przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole.

PRZEJDŹ NA STRONĘ KSIĄŻKI →

{ 127 komentarzy… przeczytaj komentarze albo dodaj nowy komentarz }

Marta Listopad 15, 2016 o 09:11

Dzięki za ten tekst!
MBank trochę przeszarżował ze swoim pytaniem; zamiast pytać o USA, każe sobie obiecywać, że płaci się podatki wyłącznie w Polsce. Osoba, która ma konto w mBanku, a podatkowo rozlicza się np. gdzieś w UE, byłaby zmuszona do odpowiedzi „nie” – mimo że w USA nie ma żadnych zobowiązań. Bez sensu, bo przecież nie o rezydencję podatkową w innych krajach chodziło. Odpuszczę sobie w takim razie składanie oświadczenia na ich stronie i zobaczę, czy zablokują mi konto.
Teraz widzę na Twoich przykładach, że inne banki też każą się spowiadać dokładniej niż ustawa przewiduje. Na zapas?

Odpowiedz

Andrzej Listopad 15, 2016 o 10:33

Ja z kolei dostałem pismo z informacją dodatkową, że „niezależnie od złożenia oświadczenia o braku spełnienia definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (…) PKO BP S.A. zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia”.

Odpowiedz

Karolina Listopad 16, 2016 o 12:17

Też jestem klientką mbanku, zarabiającą w krajach UE i złożyłam u nich oświadczenie. Po prostu po wybraniu opcji „nie” odnośnie płacenia podatków tylko w Polsce pojawia się drugie pytanie: czy jesteś podatnikiem konkretnie w USA.

Odpowiedz

Łukasz Listopad 24, 2016 o 17:48

Dokładnie – mBankowy bubel. Pytanie nie ma nic wspólnego z FATCA. Ja mam konto w mBanku, podatki płacę gdzie indziej. Nie podlegam opd FATCA a musiałbym odpowiedzieć „nie”.

Odpowiedz

Przemek Listopad 15, 2016 o 09:48

Michale, dzięki za posta. Być może czegoś nie zrozumiałem, ale proszę o potwierdzenie. W zeszłym roku ubezpieczyłem mieszkanie, ma to jakiś związek? Do tej pory żadna instytucja nie odzywała się do mnie w jakiejkolwiek sprawie związanej z FACTA (konta bankowe mam te same od wielu lat), rozumiem, że nie ma tematu dla mnie? Dzięki!

Odpowiedz

Michał Szafrański Listopad 15, 2016 o 09:58

Hej Przemek,

Fakt ubezpieczenia mieszkania nie ma związku z FATCA. Gdybyś posiadał polisę inwestycyjną i rachunek inwestycyjny u ubezpieczyciela, to wtedy problem by Cię dotyczył.

Co do konta bankowego: oczywiście bank powinien się z Tobą skontaktować lub wyświetlić Ci komunikat dotyczący FATCA po zalogowaniu do systemu bankowego.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Przemek Listopad 15, 2016 o 11:10

Dzięki Michał, to jeszcze jedno pytanie dot. działalności. Moja działalność służy mi w 90% z rozliczeniami z moim pracodawcą u którego jestem na tzw. kontrakcie. Mam też kilka małych blogów na których czasem coś mi wpadnie (adsense, afiliacje – programy międzynarodowe). Moje konta (mbanku) nigdy nie miały jednak takiej kwoty rzędu 50 tysięcy USD. Czy wobec tego FACTA mnie dotyczy? Dzięki za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Karolina Listopad 15, 2016 o 10:05

A co z bankiem Millenium? ktoś już załatwiał sprawę z tym bankiem?

Odpowiedz

Marcin Listopad 15, 2016 o 19:45

Z poziomu konta internetowego można zadać pytanie czy trzeba składać oświadczenie.

Odpowiedz

DARIUSZ Listopad 17, 2016 o 13:03

Taka dostałem odpowiedź – W Pana przypadku złożenie oświadczenia o statusie FATCA jest to dobrowolne, co oznacza, że nie musi Pan tego dokonywać.
Z poważaniem
Karolina Balikowska
Departament Bankowości Bezpośredniej

Odpowiedz

Piotr Listopad 18, 2016 o 14:57

W Millenium wystarczył telefon na infolinię i oświadczenie złożone z pomocą konsultanta.

Odpowiedz

Andrzej Listopad 15, 2016 o 10:09

Teraz pytanie: dostalem ze 3 takie pisma poczta tradycyjna, w dodatku poleconym (musialem specjalnie biegac na poczte zeby to odebrac). Wszystkie byly od TFI na ktorych dawno nie mam juz zadnych srodkow, wiec zignorowalem, wyrzucilem formularze i generalnie mam to w 4 literach. Cos mi grozi? Bo z „zablokowaniem dostepu do rachunku” jestem z olbrzymia wrecz checia w stanie sie pogodzic.

Odpowiedz

Michał Szafrański Listopad 15, 2016 o 10:12

Hej Andrzej,

Zapewne Twoje dane + dane o rachunkach trafią do skarbówki amerykańskiej do sprawdzenia.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 21:19

Konsekwencją niezłożenia oświadczenia przez klientów z okresu przejściowego jest tylko blokada rachunków. Raportowanie dotyczy klientów sprzed 30.06.2014 ktorzy powinni złożyć oswiadczenie ale tego nie zrobili i kazdego klienta ,,nowego,, po dacie 1.12.2015 ktory nie złoŻył oświadczenia.

Odpowiedz

Paweł Tomkiel Listopad 15, 2016 o 11:11

Z TFI kontaktowałem się z PZU – zobacz mój komentarz niżej 🙂

Odpowiedz

Katarzyna Listopad 15, 2016 o 10:10

Hej Michał, dzięki za informację, nie wiedziałam. W BZWBK zapytałam przez czat w systemie transakcyjnym o oświadczeniem i złożyłam je w ten sposób, ciekawe :).

Odpowiedz

Andrzej Listopad 15, 2016 o 10:21

Czy można napisać własnoręcznie oświadczenie, które precyzowałoby co konkretnie oświadczam? Nie znam prawa podatkowego USA i nie chciałbym się do niego odnosić, jak to ma miejsce w druczku bankowym. Mógłbym natomiast napisać, że nie byłem nigdy w USA, nie mam prawa pobytu/obywatelstwa/rezydencji do celów podatkowych.
Te 4 warunki są określone jako ich interpretacja definicji podatnika USA.

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 21:21

Większość banków nie honoruje oświadczeń złożonych w innej formie niz na własnych drukach lub amerykanskich drukach w-8ben-e. Wynika to z narzuconych przez ustawę klauzlach o odpowiedzialnosci karnej.

Odpowiedz

Tomek Listopad 15, 2016 o 10:27

a co z Paypal ? w świetle tej ustawy jest to rachunek amerykański? i czy w jakiś sposób ma związek z FATCA?

Odpowiedz

Jaga Listopad 15, 2016 o 10:32

Zrobione. Zastał jeszcze jeden bank ( PEKAO24) zaczynam dzwonić, bo przez panel nie mam takiej możliwości. Ja nie widze jej😉 Poszło dalej Michał. Wielkie dzięki za wiedzę, która się dzielisz i czujność.

Odpowiedz

Lukasz Listopad 15, 2016 o 10:38

Zalozylem konto w reifeisenie w sierpniu 2014 , BOK twierdzi ze nie musze skladac oswiadczenia poniewaz na 30 czerwca 2015 nie bylo tak „wymaganego” salda ( 50 tys. Usd lub rownowartosc )

Z Twojego tektstu zrozumialem ze warunki daty i salda sa rozlaczne …. I teraz nie wiem jak to jest naprawde ?

Odpowiedz

Katarzyna Listopad 15, 2016 o 10:48

Dołączam do pytania o paypal, czy ma jakiś związek z FATCA?

Odpowiedz

Pola Listopad 15, 2016 o 10:53

A co z BPH po fuzji prawnej z Aliorem? jak można złożyć takie oświadczenie? w systemie internetowym jej nie widać.

Odpowiedz

Konrad Listopad 15, 2016 o 11:01

Michał,

a jak jest z Raiffeisen Bank? Ten bank też swego czasu polecałeś 🙂

Pozdrawiam,
Konrad

Odpowiedz

Jarek Listopad 16, 2016 o 09:32

Witam
Dostałem z Raiffeisena rozszerzony wniosek do podpisania. Jak go przejrzałem to mi włosy dęba stanęły. Po konsultacjach ze znajomą księgową uczuliła na jakiś punkt w tym oświadczeniu. Po tym wszystkim napisałem emaila do banku o przesłanie informacji gdzie mogę znaleźć opisy tych dziwnych nazw używanych w oświadczeniu, mówiąc o tym że mnie to i tak nie dotyczy.
Całe szczęście w odpowiedzi dostałem uproszczone oświadczenie które podpisałem.
Rzeczywiście założyłem konto w tym przedziale czasu, ale tam mam minimalne środki na rachunku. Więc tak jak Michał mówię – przesada
Jarek

Odpowiedz

Tomek Listopad 15, 2016 o 11:04

Fajny wpis – i ciekawe, że instytucje finansowe nic nie komunikowały – przynajmniej ja nic nie widziałem.

Nie miałem czasu się wgłębiać w temat ale co jeśli jestem podatnikiem w USA – w szczególności jeśli mam dochody kapitałowe i mam wypełniony amerykański formularz W8BEN?

Czy w świetle naszych zapisów – mam zaznaczać że jestem czy nie jestem podatnikiem? A jeśli tak – to co dalej robić?

Tomek

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 21:23

Druk w-8ben-e powinien byc honorowany we wszydtkich bankach i powinien być wystarczający.

Odpowiedz

Kinga Listopad 15, 2016 o 11:04

Michale!
Dziękuję za Twój tekst.
Nigdy nie słyszałam o tej umowie, więc zdziwiona, zaskoczona, zalogowałam się do mBanku i wypełniłam oświadczenie.
Dobrze, że tu zaglądam, bo dzięki Tobie nie będę się stresować w grudniu, że nie mam dostępu do konta.
Wpis podaję dalej, by resztę osób oświecić 🙂
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam
Kinga

Odpowiedz

Paweł Tomkiel Listopad 15, 2016 o 11:09

Właśnie jestem po rozmowie z PZU – miałem zakupione ich fundusze przez Supermarket Funduszy w mBanku i przysłali mi wielki papierowy formularz do uzupełnienia i odesłania.

Po wymianie kilku maili dostałem informację, że mogę oświadczenie złożyć telefonicznie weryfikując się PIN-em – ale jeśli kupowałem przez mBank to nie mam swojego PIN-u.

Na całe szczęście właśnie w rozmowie telefonicznej Pani powiedziała, że mogę napisać odręcznie na kartce, że nie jestem rezydentem podatkowym, podać imię, nazwisko i PESEL i mogę wysłać skan na [email protected] – od razu lepiej 🙂

Odpowiedz

Joanna Listopad 15, 2016 o 11:30

Dzięki za artykuł 🙂 Nie dostałam żadnych informacji o konieczności złożenia takiego wniosku, ale złożyłam wniosek, żeby w razie czego nie zostać bez środków do życia. Najbardziej dziękuję za pokazanie krok po kroku gdzie tego szukać.
Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Jakub Listopad 15, 2016 o 11:33

Dzięki Michał! Mam konta w kilku spośród banków, które wymieniłeś, i parę dni temu zacząłem poszukiwać na ich stronach informacji, jak złożyć wspomniane oświadczenie. Poza mBankiem, gdzie szybko znalazłem odpowiednią opcję w systemie bankowości elektronicznej, był to na tyle żmudny proces, że zrezygnowałem i stwierdziłem, że wzorem Scarlett pomyślę o tym jutro (czyli pewnie wróciłbym do tematu 1 grudnia). Dzięki Twojemu wysiłkowi już wszystko wiem 🙂

Odpowiedz

Marta Listopad 15, 2016 o 11:35

Czy w przypadku gdy w danym banku (np. idea bank, Getin bank) nie posiadamy konta a posiadamy bądź posiadaliśmy wyłącznie lokaty to również powinniśmy złożyć oświadczenie?

Odpowiedz

Michał Szafrański Listopad 15, 2016 o 11:45

TAK!

Odpowiedz

Małgosia Listopad 15, 2016 o 12:03

A jeśli nie dostałam żadnej informacji z Banków, ani nic mi się nie wyświetla przy logowaniu – to powinnam to jednak sprawdzić czy mogę sobie darować?

Odpowiedz

Michał Szafrański Listopad 15, 2016 o 12:05

Hej Małgosiu,

Teoretycznie – możesz sobie darować. Ja jednak jestem z tych, co wolą mieć pewność. Jeśli nie otwierałaś nowych kont po 30 czerwca 2014 r. to nie powinnaś się przejmować.

Pozdrawiam!

Odpowiedz

Małgosia Listopad 15, 2016 o 12:17

To chyba jednak sprawdzę. Też wolę mieć pewność 🙂

Odpowiedz

Małgosia Listopad 15, 2016 o 12:12

Absurd goni absurd. Ale nic to, jak mówisz, Michał, trzeba to sprawdzić.

Odpowiedz

Witek Listopad 15, 2016 o 12:33

Przyznam szczerze że jestem „obrażony” na ustawodawcę. W związku z tym nie mam zamiaru składać żadnych oświadczeń bo wg. mnie gra fair wymaga założenia w powyższej sytuacji że NIE jetem podatnikiem w USA. To amerykanie powinni mieć utrudniony żywot zakładając lokatę w polskim banku, a nie wszyscy inni na około. Czy jeśli w Nauru, albo Tuvalu też wprowadzi podobne przepisy to teraz wszyscy Polacy mają marnować czas na udowadnianie wszystkim na około że nie mają zobowiązań podatkowych w Nauru, albo Tuvalu?

Jednocześnie staram się nie panikować i zakładam że jednak nie będzie żadnych problemów. A jak będą? Kolejna cegiełka do decyzji o tym żeby wszystkie swoje pieniądze przenieść poza Polskę – łącznie z zarobkami, podatkami i wydatkami (głodem ich!).

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 21:26

Wkrótce zostanie wprowadzona podobna ustawa dla wszystkich krajów ue i wielu krajów z calego świata. Dla Polski tez jest to ,,korzyść,, bo wymiana informacji o opodatkowaniu jest obustronna.

Odpowiedz

Henryk Styczeń 6, 2021 o 02:33

Nigdzie Pan nie ucieknie przez FATCA.

FATCA ma na celu identyfikację podatników w USA kontrolujących rachunki bankowe i inwestycje za granicą, którzy unikają opodatkowania swoich dochodów lub zysków podlegających opodatkowaniu.

IRS porównuje dane finansowe od zagranicznych organów podatkowych i banków z zeznaniami podatkowymi w USA, aby upewnić się, że podatnicy z USA posiadający aktywa zagraniczne płacą odpowiednią kwotę podatku.

W zamian IRS oferuje wzajemne dane zagranicznym organom podatkowym na temat spraw finansowych ich obywateli posiadających rachunki bankowe i inwestycje w USA.

Banki, które nie przestrzegają zasad powiadamiania o danych FATCA, są narażone na wysokie grzywny i inne sankcje, które mogą uniemożliwić im handel w USA.

Kraje FATCA – umowy według modelu 1
Oto najnowsza lista Departamentu Skarbu USA obejmująca 94 krajów, które stosują się do FATCA z umowami Modelu 1:

Algieria
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Australii
Azerbejdżan
Bahrajn
Barbados
Białoruś
Brazylia
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Cabo Verde
Kambodża
Kanada
Kajmany
Chiny
Kolumbia
Kostaryka
Curaçao
Cypr
Republika Czeska
Dania
Dominika
Republika Dominikany
Estonia
Finlandia
Francja
Georgia
Niemcy
Gibraltar
Grecja
Grenlandia
Grenada
Guernsey
Gujana
Haiti
Stolica Apostolska
Honduras
Węgry
Islandia
Indie
Indonezja
Irlandia
Wyspa Man
Izrael
Włochy
Jamajka
Jersey
Kosowo
Kuwejt
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Malezja
Malta
Mauritius
Meksyk
Czarnogóra
Montserrat
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Panama
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Katar
Rumunia
Arabia Saudyjska
Serbia
Seszele
Singapur
Republika Słowacka
Słowenia
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Hiszpania
Św. Kitts i Nevis
Św. Lucia
Św. Vincent i Grenadyny
Szwecja
Tajlandia
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Wyspy Turks i Caicos
Ukraina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Uzbekistan
Wietnam
Umowa Model 1 wymaga od rządu kraju, który ją podpisuje, gromadzenia i sprawdzania danych finansowych obywateli USA przed przekazaniem informacji do amerykańskiego Urzędu Skarbowego.

W większości przypadków IRS wymienia również informacje podatkowe z organami podatkowymi.

Kraje FATCA – umowy według modelu 2
Te 14 krajów ma umowy FATCA Model 2:

Armenia
Austria
Bermudy
Chile
Hongkong
Irak
Japonia
Makao
Mołdawia
Nikaragua
Paragwaj
San Marino
Szwajcaria
Tajwan
Umowa Model 2 ma zastosowanie do krajów, w których wymagana jest zgoda parlamentu, aby złagodzić ograniczenia prawne dotyczące udostępniania danych finansowych. Niektóre umowy według Modelu 2 obejmują wymianę informacji podatkowych.

Odpowiedz

Waldek M Listopad 15, 2016 o 12:35

Witaj Michale,
Dzwoniłem do WBK i dopytałem się czy muszę składać, okazało się, że nie muszę ponieważ zakładałem przed tą datą, natomiast dziwną sprawą jest to, że pan po drugiej stronie zachęcał mnie do złożenia takiego oświadczenia, ponieważ: „..mogę mieć zablokowane konto po tej dacie 1.12.2016” mimo, że nie wpadam w te widełki czasowe. Dziwna sprawa, ciekawe na jakiej podstawie takie ostrzeżenia:) Czy mieliście podobne doświadczenia?
Pozdrawiam
Waldek

Odpowiedz

Bartek Listopad 15, 2016 o 12:51

Otwarłem konto w mBanku w sierpniu 2014, ale puki co nie dostałem żadnego powiadomienia. Michale jak mBank Cię powiadomił o tym obowiązku, o ile cię powiadomił?
Czy myślisz, że mimo tego, że mnie nie powiadomił powinienem to wypełnić?

Odpowiedz

Ewelina Listopad 15, 2016 o 14:50

Ja właśnie pisałam z konsultantką z mBanku i poleciła mi złożenie wniosku (a nie dostałam żadnego powiadomienia, choć konto zakładałam w lipcu zeszłego roku).

Odpowiedz

Marlena Listopad 15, 2016 o 14:50

Sądzę, że może to być podobnie jak w dB gdzie żadnych papierów nie wysłali do domu, po zalogowaniu do konta nic się nie wyświetla a jednak znalazło się oświadczenie w jednej z zakładek choć konto mam od kwietnia 2010. Może poszukaj w miejscach wskazanych w artykule dla swojego banku. Pzdr.

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 16:45

Db kontaktował sie tylko z tymi klientami, którzy MUSZĄ złożyć oświadczenie. Banki miały możliwość stosowsnia pewnych wyłączeń.

Odpowiedz

Mateusz Listopad 15, 2016 o 13:40

Przypuszczam że nie jest to podstawą do zamknięcia konta z winy banku?
A jesli mi zablokują, to czy mogą w tym czasie pobierać opłaty za jego prowadzenie?

Odpowiedz

Krzysiek Listopad 15, 2016 o 14:08

A czy to ośwaidczenie należy złożyć także gdy się otworzyło rachunek po 1.07.14, nie złożyło tego oświadczenia, a rachunek już się zamknęło?

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 21:31

Różne są interpretacje różnych instytucji finansowych ale ogólnie na bankach leży ustawowy obowiązek pozyskania oswiadczenia od klientów otwierajacych rach po 1.07 2015. Z tym że dla klienta z okresu przejściowego jedyną konsekwencja jest blokada rachunków, a skoro ich juz nie masz to nic Ci nie zablokują.

Odpowiedz

Mariusz Listopad 15, 2016 o 14:24

Rozumiem, że rząd podpisał głupią ustawę i banki muszą ja realizować.
Pytanie tylko, dlaczego blokują rachunki, a nie wypowiadają umów?
Jeżeli jedna ze stron nie godzi się na jakieś warunki lub ich nie spełnia, umowa powinna być wypowiedziana.
Ja nie będę składać żadnych oświadczeń. Jestem obywatelem Polski, mieszkam tu i nie będę się spowiadał przed krajem z którym nie mam nic wspólnego. Ciekawe, czy amerykanom też blokują?
Powinniśmy zbojkotować (przynajmniej częściowo) t ą ustawę.
Jeżeli mamy kilka rachunków, przelać środki na jeden rachunek, gdzie oświadczenie złożymy.
A resztę rachunków powinniśmy pozamykać po tym, jak nam je zablokują.
Wypowiedzieć umowę argumentując niespełnienie przez bank podstawowej funkcjonalności banku jaką jest swobodny dostęp do środków na rachunku.

Odpowiedz

lili Listopad 16, 2016 o 08:46

W pełni popieram to co napisałeś, a czy Amerykanie składają oświadczenie, że nie są rezydentem Polski?

Odpowiedz

Jan Październik 22, 2019 o 02:34

W Ameryce przy otwieraniu konta bankowego pokazujesz prawo jazdy lub indentification card plus social security czyli numer podatnika i nikt nie pyta o żadne składanie żadnych oświadczeń a o Polsce nie ma żadnej mowy ,uważam ze tylko Polska musi się spowiadać Amerykanom i jest to bardzo przykre, ja bym chciał wiedzieć czy jeśli bank polski zwróci się do banku USA o informacje o obywatelach USA nie sądzę
ze otrzymają jakie kolwiek informacje ,miałem kont 20 w USA w bankach i nikt mnie nie zapytał czy rozliczam się w Polsce,a przy próbie otwarcia konta w Pekao sa muszę pisać oświadczenie czy jestem obywatelem USA lub rezydentem i numer podatnika,przecież wiadomo ze jeśli przerzucam pieniądze z banku w USA do banku w Polsce to pieniądze nie są brudne

Odpowiedz

Marlena Listopad 15, 2016 o 14:46

Bardzo Ci dziękuję, Michał za przekazanie tej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, ja zupełnie o tym nie miałam pojęcia i co ciekawe z artykułu wynikało, że mnie to nie dotyczy w ogóle w żadnych z tych wymienionych przypadków – i tu mnie spotkało zaskoczenie bo w dB gdzie konto mam od kwietnia 2010. Właśnie tam gdzie opisałeś w zakładce informacje BYŁO zamieszczone oświadczenie do złożenia. Ciekawi mnie jeszcze pkobp bo konto mam od marca 2004 i nie znalazłam nic o oświadczeniu w żadnej zakładce ani nic się nie pojawiło po zalogowaniu. Może ktoś coś wie o pkobp ?

Odpowiedz

Miłosz Listopad 15, 2016 o 14:57

Dobry artykuł, tylko mały błąd- w Deutsche Banku w polu „Beneficjent Rzeczywisty” Klient (własciciel rachunku) MUSI wybrać TAK, jeśli wybierze NIE to FATCA zostanie uznana z błednie wypełniona

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 16:42

Potwierdzam, jest to po prostu pytanie czy klient jest beneficjentem prowadzonych w banku produktów.

Odpowiedz

Ania Listopad 15, 2016 o 15:05

OWitam serdecznie,

odnośnie banku BZWBK można poprzez system bankowości elektronicznej zadać pytanie do doradcy (Doradca online – czat) , czy mamy złożone oświadczenie FATCA. Bardzo szybko uzyskałam od nich odpowiedź.

Pozdrawiam,

Ania

Odpowiedz

Pytający Listopad 15, 2016 o 15:31

Co z bankiem Nest Bank ?, bo nigdzie nie znalazłem informacji, bądź możliwości potwierdzenia na koncie.

Odpowiedz

Marcin Listopad 15, 2016 o 16:15

KNF twierdzi, że jeżeli umowa była zawarta od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. to jest obowiązek złożenia oświadczenia FATCA przez klienta, (…); obowiązek nie dotyczy osób fizycznych – posiadaczy rachunków, których suma sald na 1 grudnia 2015 r. nie przekraczała 50 tys. USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html

Odpowiedz

Bogdan Markowicz Listopad 15, 2016 o 16:20

Dzieki za informacje Michale 🙂

Odpowiedz

Aneta Listopad 15, 2016 o 16:46

Świetnie, że pojawia się ta informacja, tylko jest w niej błąd: opcja „Beneficjent FATCA” powinna zostać oznaczona jako „tak”, gdyż, zgodnie z papierowym formularzem, jest to oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że działam we własnym imieniu i na własną rzecz, tzn. jest uprawniony do dochodów uzyskiwanych oraz aktywów utrzymywanych w ramach rachunków prowadzonych przez bank na moją rzecz (beneficjent rzeczywisty) i nie działam jako powiernik, agent lub innego rodzaju pośrednik”.
Chyba warto byłoby zmienić wpis na blogu, bo raczej nie wszyscy czytają komentarze. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Tomek Listopad 15, 2016 o 16:48

Dzieki za tekst 🙂 Ale jesli mam zwykle rachunki bankowe rozliczeniowe – mBank i Pekao SA – zalozone na pewno przed 2009, czy cokolwiek musze w tych bankach oswiadczac?

A po drugie – ubezpieczalnia mieszkania i samochodu? To zadne konta, tylko polisy ubezpieczeniowe.

Odpowiedz

Marek Listopad 15, 2016 o 17:32

Witam.
Przed chwilą dzwoniłem do BGŻBNP PARIBAS i … i pan na infolinii nic o FATCA nie wie. Czy mam składać oświadczenie, czy nie – nic nie wie. Dowiedział się, że mają na swojej stronie informacje o FATCA, ale co to jest, to dowiedział się z naszej rozmowy. Wg niego w tym banku niczego nie muszę oświadczać, a konta też nie mogą mi zablokować. On nic nie wie. To jak wreszcie. Komu tu wierzyć? On nic nie wie. Mają teraz problemy z migracją kont po połączeniu banków. Po co im kolejne problemy. Jednak pójdę do mojego banku na nóżkach i zobaczymy czy ktoś inny coś wie. Szkoda konta i niemożności płacenia za rachunki. A może lepiej trzymać w „skarpecie” i … i obejdzie się bez blokady …

Odpowiedz

Jacek Listopad 15, 2016 o 17:44

a ja te wszystkie TFI mam gdzies i nic nie odsylalem, Stany to na filmach jedynie widzialem, i nie rozumiem po co im moje dane, do tej pory nic nie wiedzieli o moim istnieniu, a w ten sposob uzyskaja dostep do wszelkich danych, mi to pachnie kolejna inwigilacja obywateli

Odpowiedz

Małgosia Listopad 15, 2016 o 17:54

Przeszłam sie po bankach, w których mam konta. Zaznaczam, ze w 4 przypadkach na 5 konta zakładałam w tym problematycznym terminie. W PKO BP i Raiffaisen Polbank po prostu wydrukowali mi formularz i po podpisaniu przyjęli do realizacji. W BZWBK pani sprawdziła, miałam już zaznaczone, czyli musiało być w umowie, bo innych papierów nie podpisywałam. W Millenium telefonicznie dowiedziałam się, ze nie mam takiego obowiązku, ale mogę złożyć – co też uczyniłam – telefonicznie. Zostało mi konto w mBanku, ale ponieważ po przejściach z autoryzacjami, postanowiłam je zamknąć jak tylko spłacę debet – a aktualnie nie mam jak dotrzec do odddziału – to zostawię. Jesli sie okaże że zablokują – to co? Ktoś wie? Przelewam tam tylko pieniądze na zatkanie debetu – jesli zablokują konto to nie przyjmą przelewu? Tego konta i tak już nie używam.

Odpowiedz

Leszek Listopad 15, 2016 o 18:20

Tak często zmieniam banki, że chyba już to mam z głowy, bo aktualne konto zakładałem w czerwcu br. więc z tego co widzę, podpisałem to ustrojstwo przy zakładaniu konta. A co z kontami w OFE? IKE? IZKE? Jakoś nie mam od nich info, że wymagają. Ich to nie dotyczy?

Odpowiedz

dmn Listopad 19, 2016 o 10:53

Pytałem o OFE i PPE w TFI PZU – uzyskałem info, że w ramach OFE i PPE nie mam takiego obowiązku.

Odpowiedz

Michał Listopad 20, 2016 o 13:34

IKE i IKZE podpadają pod ustawę, ja już złożyłem takie oświadczenie (ostatnio dostałem w tej sprawie smsa od biura maklerskiego). OFE jeszcze nie udało mi się sprawdzić

Odpowiedz

Marcin Listopad 15, 2016 o 19:49

W VW BANK także wystarczy telefon na infolinię 22 528 96 28 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy) lub 800 103 301 (z telefonów stacjonarnych)
Linia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 i w soboty w godz. 9:00 – 15:00.

Odpowiedz

Kasia Listopad 15, 2016 o 19:53

A co mam zrobić, jeśli podlegam obowiązkowi podatkowemu w USA? W 2011 roku otrzymałam od rządu USA stypendium, które rozliczyłam w amerykańskim urzędzie skarbowym. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

Paweł Listopad 15, 2016 o 21:16

W instrukcjach dostępnych w PKO BP są trochę inne informacje:

Identyfikacja i weryfikacja dotyczy wszystkich Klientów PKO Banku Polskiego S.A.
Na podstawie Umowy oraz przepisów Ustawy, PKO Bank Polski S.A. zobowiązany jest w szczególności do pozyskania od Klientów oświadczeń
o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. ee w związku z lit. ff Umowy, definicja podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (szczególnej osoby amerykańskiej)
powinna być interpretowana na podstawie Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie
z tymi przepisami, podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (szczególną osobą amerykańską) jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej
jeden z warunków wymienionych poniżej:
1) posiada obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki,
2) uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem
tzw. Zielonej Karty),
3) dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów
Zjednoczonych Ameryki,
4) spełniła test długości pobytu, to znaczy:
a. osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie
b. liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat
kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. […]

Nie ma tutaj żadnej mowy o 50 tys. USD na koncie. Mam tylko potwierdzić, że nie jestem podatnikiem USA.
http://www.pkobp.pl/informacja-na-temat-zgodnosci-pko-banku-polskiego-sa-z-fatca-ang-foreign-account-tax-compliance-act/

Odpowiedz

Kinga S Listopad 16, 2016 o 04:40

Dla zainteresowanych kto się kwalifikuje jako REZYDENT PODATKOWY USA (co najmniej jeden z warunków):
1) Posiada obywatelstwo USA (nawet, gdy posiada równocześnie inne obywatelstwa),
Ma prawo do stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
2) Dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
3) Przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego, a łączna liczba tych dni, w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych wynosiła co najmniej 183 dni.

Na moje nieszczęście ja kwalifikuje się jako rezydent podatkowy USA i teraz rodzą mi się w głowie pytania. Czy teraz będę płacić podatki w USA od zysków z polskich lokat? Jeśli tak to co z podwójnym opodatkowaniem? (podatek Belki w Polsce). I co z kontami otwartymi przed 2014 rokiem – też mam je zgłaszać?

Dzięki Michał za artykuł – ratujesz mi tyłek!

Odpowiedz

Kasia R Listopad 17, 2016 o 11:36

Mam podobny problem,
Pracowałam w USA połowę roku 2013 i połowę 2014. Podatki zapłaciłam w USA i w Polsce (miałam w tym czasie przychody w Polsce).
Teraz już nie pracuję w USA. Jaka powinna być w moim przypadku deklaracja? I jakie są konsekwencje?

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 17:06

Możesz zrobić test długotrwałego przebywania.

Odpowiedz

marcin Listopad 25, 2016 o 01:36

Mam ten sam problem. Place podatki od rok w usa i szczerze nie wiem co robic w takim wypadku ? Czy ustaliłas cos w swojej sprawie ?

Odpowiedz

Łukasz Listopad 16, 2016 o 05:25

Witam a czy ktoś wie jak jest w Santader Consumer Bank zakładałem w lipcu 2014r. lokate na kilkanaście tysięcy PLN. i nic mi nie przyszlo Żaden list do oświadczenia . Szczerze mówiąc nie chce mi sie na ich infolinie dzwonić moze ktoś coś wie o tym banku.

Odpowiedz

Michał Listopad 16, 2016 o 09:28

Do BZWBK można dodać opcje złożenia oświadczenia przez aplikację BZWBK. Przez Czat tekstowy, głosowy lub wideo. Właśnie złożyłem oświadczenie przez czat tekstowy.

Odpowiedz

Angela Listopad 16, 2016 o 10:37

Tak gwoli ścisłości – przytoczyłeś cytat o tym że nie ma obowiązku ZAMYKANIA konta klientowi który nie wywiązał się z obowiązku – a sam piszesz o BLOKOWANIU. To „drobna” nieścisłość…

Odpowiedz

Jacek Listopad 16, 2016 o 11:21

Dzięki Michał za artykuł oraz że uświadamiasz ludzi w dziedzinie finansów osobistych.
Dzięki temu artykułowi możemy zabezpieczyć się przed niespodziankami 🙂

Odpowiedz

Darek Listopad 16, 2016 o 11:36

W przypadku Toyota Bank posiadacze kont nie zawsze mają nadany telekod do składania oświadczeń przez telefon. Zgodnie z sugestią konsultantki, w tym przypadku złożyłem oświadczenie z poziomu konta.
Wchodzimy w „Dane i ustawienia”, potem „Wiadomości”, następnie (po prawej stronie) wybieramy przycisk „nowa wiadomość” i piszemy oświadczenie własnymi słowami, np. „Oświadczam, że nie jestem podatnikiem amerykańskim”. W nagłówku wiadomości można napisać „oświadczenie FATCA”.

Odpowiedz

Darek Listopad 16, 2016 o 11:46

Dodam jeszcze, że być może bardziej poprawne będzie oświadczenie tej treści: „Oświadczam, że nie jestem rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie podlegam obowiązkowi podatkowemu w tym kraju”.

Odpowiedz

Karol Listopad 16, 2016 o 11:56

Witam, Problem oczywiście dotyczy FATCA. Posiada w Pl konto w Alior banku i niestety oświadczenie jest nieco rozbudowane bo oprócz pytania o rezydenturę w USA, jest również drugie pytanie o rezydenturę podatkową ewentualnie w innym kraju?. Przebywam w UK od stycznia tego roku, podatek jest potrącany automatycznie przez pracodawcę na payslipie. Czy kwalifikuję się jako również rezydent podatkowy UK? Czy tylko Pl?

Odpowiedz

k Listopad 16, 2016 o 13:02

Warto wspomnieć, że alior pod płaszczykiem FACTA próbuje pobrać od nas dodatkowe informacje.
Nie ma w FACTA nic o tym ze musza znac moją rezydencje podatkowa. a jednak alior sobie wymyslil ze jest mu potrzebny mój zagraniczny SSN. niby z jakiej racji?
już pomijając niepotrzebne dane (wcale nie tajne) to problem jest z tym ze za każdym razem jak będę zmieniac kraj (a robie to często) musze skladac nowe oświadczenie, czego nie trzeba robic w innych bankach/Domach maklerskich.

Jak zwykle ktoś przesadził.

Odpowiedz

k Listopad 16, 2016 o 13:03

I jeszcze dodam ze IKE i IKZE nie maja wymogu FACTA, nie wiem czemu
np w BOSSA nie można zlozyc oświadczenia dla IKZE.

Odpowiedz

leszek Listopad 16, 2016 o 13:16

Cześć Michał,
nie zauważyłem jeszcze jednego wątku w dyskusji. Co w przypadku, gdy jesteśmy współwłaścicielem konta? Czy każdy z współwłaścicieli powinien złożyć oświadczenie w swoim imieniu? Kolejna kwestia – gdy jesteśmy upoważnieni do korzystania z konta np małżonka – czy również powinniśmy złożyć takie oświadczenie?
pozdrawiam,
fanfinansowegoninja 😉

Odpowiedz

Sebastian Listopad 16, 2016 o 15:23

Witam,
Chciałem tylko zweryfikować informację, ponieważ mam założone konto w PKO S.A. w lipcu 2015 r. obecnie nie dostałem żadnego pisma o obowiązku składania jakiegokolwiek oświadczenia więc postanowiłem do banku zadzwonić. Z informacji, które uzyskałem od Pani istotne jest czy na koncie były kwoty przekraczające równowartość 50000 USD oraz fakt jakiejkolwiek pracy w USA. Dziękuję i pozdrawiam. Nie ma się co spinać.

Odpowiedz

Q Grudzień 19, 2016 o 14:48

Nie ma się co spinać — aha, łatwo się mówi, a ja właśnie z Superfund TFI dostałem pismo informujące, że moje środki zostały zablokowane. Do tych TFI, które razem z ankietą przysyłały opłaconą kopertą zwrotną wuypełnioną ankietę odsyłałem, mimo że nigdzie 50 tys. USD nie mam, ale w Superfund w maju 2015 kupiłem jednostki funduszu pieniężnego za 300 zł, teraz są warte 306, więc koszt przesyłki pochłonąłby niemal cały zysk!

Odpowiedz

Michał Listopad 16, 2016 o 18:47

Cześć,
dzwoniłem właśnie do mBanku ponieważ miałem u nich wykupione kilkanaście różnych funduszy, ale środki z nich zostały wycofane. Konto do obsługi funduszy założyłem w 2009 r. Tak jak poniżej komentujący dostałem listy od towarzystw inwestycyjnych ale je zignorowałem. Na szczęście Pani na mLini powiedziała mi, że jak oświadczenie FACTA zostało raz złożone w mBanku, to nie ma potrzeby składania do każdego towarzystwa inwestycyjnego osobno.

Odpowiedz

Michał K. Listopad 16, 2016 o 22:03

Jeśli chodzi o klientów BZWBK to można złożyć wniosek przez ich aplikację i ściągnąć dodatkowo BZWBK Doradca Online. 3 opcje kontaktu: rozmowa audio, rozmowa wideo, czat tekstowy. Ja wziąłem czat tekstowy. Dlaczego mój poprzedni komentarz został usunięty? Autor ma zły dzień?

Odpowiedz

Mati Listopad 16, 2016 o 22:51

Cześć Michał – twórco znakomitego bloga!

A orientujesz się co w takim przypadku, jeśli ktoś 30.06.2014 miał powyżej 50 000 USD w danym banku, ale na kilku kontach, np. na RORze, koncie oszczędnościowym, lokacie, a na każdym z tych kont miał poniżej 50 000 USD? I jaki kurs jest brany do obliczenia tych 50 000? Bank ów nie powiadomił w żaden sposób delikwenta o konieczności podpisania oświadczenia FACTA. Czy w takim przypadku trzeba to podpisać?
Pozdrawiam,
Mati

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 17:05

Bank ma obowiązek zagregowac na ten dzień (30.06.2014 dla klientow istniejących i 01.12.2015 dla klientów z okresu przejsciowego) salda wszystkich rach finansowych.

Odpowiedz

Rysiek Listopad 17, 2016 o 00:38

Dobrze że trzymasz ręką na pulsie.
Jeżeli nie jestem rezydentem podatkowym USA, a informacje kto jest można znaleźć powyżej oraz na stronach kilku banków [co najmniej PKO BP i ING Bank Ślaski], to nie muszę składać FATCA, zgadza się ?

Odpowiedz

Marcin Listopad 17, 2016 o 06:22

A jak jest z obligacjami Skarbu Państwa?

Odpowiedz

Yelon Listopad 17, 2016 o 08:54

A największą bezczelnością jest brak jakiejkolwiek równowagi – no bo oczywiście Amerykanie nie mają obowiązku deklarować czy aby czasem nie ukrywają jakichś pieniędzy przed polskim fiskusem.

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 17:02

Nie masz racji. Umowa IGA zawarta między Polską a USA mówi obowiązkowej i wzajemnej informacji na temat opodatkowania.

Odpowiedz

rychu Listopad 17, 2016 o 12:28

a mnie TFI wysłało listem do domu formularz do wypełnienia i opłaconą kopertę zwrotną. to było zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie… a i w ING jak załatwiałem coś w oddziale to kobita zauważyła że mam niewypełnione oświadczenie FATCA. to też było wygodne.

banskterzy kapują wszystkich do USA… przez ING bank można zarejestrować prepaid… w dodaktu przez banki można składać wniosek o 500+ albo weryfikować profil zaufany do epuap… inwigilacja postepuję a banksterzy wiodą tu kluczową rolę…

Odpowiedz

Michał Listopad 20, 2016 o 13:42

Nie przesadzaj. Banki dostały obowiązek ustawowy i nie miały nic do gadania. Do tego musiały się zarejestrować jako płatnicy amerykańskiego podatku. Dla nich to żadna korzyść i sporo uciążliwych obowiązków.

Odpowiedz

Wojtek Listopad 17, 2016 o 13:06

Jest jeden plus tej całej akcji- większość Polaków zrobi inwentaryzacje swoich kąt, lokat itp i pozamyka te niepotrzebne, co uchroni ich przed niepotrzebnymi wydatkami z tytułu prowadzenia konta.

Odpowiedz

Mariusz Listopad 17, 2016 o 14:40

A ja zadam pytanie z troche innej strony – jakie sa konsekwencje zlozenia oswiadczenia, iz jest sie podatnikiem w USA? Moja sytuacja wyglada tak, ze firma wydelegowala mnie na 18 miesiecy do USA I przebywam tu od pazdziernika 2016. W pierwszym roku pobytu jest mozliwosc wyboru, czy chce byc traktowany jako podatnik USA w calym roku. Wyboru dokonam jednak w lutym 2017, gdy specjalisci od podatkow mojej firmy przelicza mi, ktora wersja opodatkowania jest dla mnie korzystniejsza. W zwiazku z tym, co powinienem zadeklarowac na 1 grudnia? Nie jestem teraz podatnikiem, ale jesli w lutym wybiore, ze chce byd opodatkowany, to cale moje dochody z 2016 beda opodatkowane w USA.

Odpowiedz

Paweł Listopad 17, 2016 o 15:41

A ja się zastanawiam nad legalnością tego. To znaczy na jakiej podstawie bank może mi kazać cokolwiek podpisywać, oświadczać? Jest jakaś podstawa prawna? Bank może mi kazać dowolną rzecz podpisywać czy oświadczać, co tylko im (bankowi) przyjdzie do głowy? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Krzysiek Listopad 23, 2016 o 13:44

Podstawą prawną jest ustawa, o której pisał Michał

Odpowiedz

yelon Listopad 17, 2016 o 18:09

Michale, co powinno sie pokazac w mBanku po zlozeniu oswiadczenia? Mi sie pokazuje „Nie dokonano zmiany oswiadczen FATCA” i mam przycisk „zakoncz” – rozmawiałem z obsluga i kazali mi zadzwonic.

Odpowiedz

WujekDobraRada Listopad 17, 2016 o 21:01

Gdyby nie blog nie wiedziałbym, że w ogóle mam coś zrobić w BGZ Optima czy w mbank.

Po telefonie do Optimy, obsługa poinformowała mnie, że otrzymałem email z informacją. Sprawdziłem swoją skrzynkę w Optimie i moj email – nic nie ma także w spamie.

To jest normalne złodziejstwo. Smutna rzeczywistość…

Odpowiedz

Tomek Listopad 18, 2016 o 10:32

W mBanku jest to pochowane :/
Informacja ogólna z linkami jest na https://www.mbank.pl/pomoc/info/fatca/firmy/
Oświadczenie online można z poziomu rachunku w internecie złożyć przechodząc ścieżkę: Pasaż / Market / Usługi —> kafelek FATCA.

W ING jest tylko lakoniczna informacja na http://www.ingbank.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulaminy/fatca i brak jakiegokolwiek linku, aby złożyć oświadczenie komputerowo – tylko na końcu numer na jakąś ich tam infolinię.

Z kolei w Pekao S.A. jest wszystko na https://www.pekao.com.pl/corporate/dzialalnosc_biezaca/kwestionariusz_fatca/#tab2 – niestety, nie przeklikałem chyba uzupełnialnego formularza w PDFie, bo służbowy pecet się zbiesił, że Acrobat Reader nie taki 😛

Odpowiedz

Michał Listopad 20, 2016 o 13:45

W ING trzeba wejść do ustawień nowego systemu – oświadczenie jest w zakładce edycji danych personalnych.

Odpowiedz

Anna Listopad 22, 2016 o 21:33

Potwierdzam, złożyłam oświadczenie w ten sposób bez chodzenia do banku.
Dzięki Michał za artykuł!

Odpowiedz

Agnieszka Listopad 18, 2016 o 16:42

hej, czy ktoś wie, jak złożyć oświadczenie w banku ING online? na swojej stronie napisali tylko „można złożyć w bankowości internetowej”, dobry artykuł pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysiek Listopad 23, 2016 o 13:42

Logujesz się, na górze masz „Dane i ustawienia”, klikasz, wyskoczy ci menu, wybierasz „Dane”, potem „Edytuj dane” i na dole będzie oświadczenie FATCA.

Odpowiedz

Silesia Listopad 20, 2016 o 14:03

Jestem zdania, że banki powinny informować swoich klientów o potrzebie złożenia danego podpisu, z jasnym wytłumaczeniem na czym polega nowy wymóg.

Odpowiedz

Robert Listopad 21, 2016 o 12:49

Hej,

A co w takiej sytuacji. Posiadam konto w Amerykańskim Banku, a na koncie kilkaset dolarów? Dodatkowo kilka lat temu wypełniałem formularz W-8BEN-E przesłany z Banku. Teraz wypełniając FATCA mam zaznaczać że jestem czy nie jestem podatnikiem?
Pozdrawiam
Robert

Odpowiedz

Daniel Listopad 23, 2016 o 11:31

Dlatego właśnie piosenka Cz. Niemena „Dziwny jest ten świat” będzie wiecznie aktualna.

Odpowiedz

Łukasz Listopad 24, 2016 o 17:55

Myślę że następnym krokiem będzie nakaz udowadniania że nie jest się koniem…

Blokada konta i wszystkich pieniędzy na nim jest jedynym argumentem który skłoni każdego do wypełnienia takiego wniosku. No coż kradzież przez władzunię w biały dzień, brak poszanowania dla obywateli i dbania o ich interesy. „Żąd łonczy siem w bulu”.

Odpowiedz

Seweryn Listopad 24, 2016 o 18:07

Już się bałem że będę musiał gdzieś biegać. Tytuł artykułu trochę przeraża 🙂
Na szczęście mnie to nie obowiązuje. Dzięki za artykuł, warty udostępnienia.

Odpowiedz

marcin Listopad 25, 2016 o 01:40

Jestem rezydentem usa i place tam podatki od roku. Na kontach w PL mam bezpieczne kwoty, czy nadal msze wypełniać FATCA ? co jesli nie ? Czy ktos w ogole zna odp n apytania jak IRS zareaguje w takich sytacjach, czy bedzie chiał jakieś podatki ?

Odpowiedz

Błażej Listopad 25, 2016 o 11:19

Michał,

Bardzo rzetelny i istotny wpis! Od siebie chciałbym dodać, że FATCA to tylko jedno z wielu, niestety, zagrożeń dla osób fizycznych mieszkających i mających polską rezydencję podatkową. Otóż od 1 stycznia 2017 roku wiele jurysdykcji z całego świata, w tym Polska, zobowiązały się w formie umowy międzynarodowej oraz poprzez implementację Dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2376&from=PL) do „systematycznego przekazywania określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu”. Państwa z poza UE, np. Szwajcaria, również zobowiązały się do automatycznej wymiany informacji podatkowych zgodnie z globalnym standardem OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dotyczącym automatycznej wymiany informacji o rachunkach bankowych w sprawach podatkowych (automatic exchange of financial account information in tax matters, “AEI”) oraz do wdrożenia Wspólnego Standardu Raportowania (Common Reporting Standard, “CRS”). W praktyce oznacza to, że zeznania podatkowe złożone za ostatnie 5 lat mogą zostać podważone przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, jeśli organy te uzyskają informacje o nas od organów skarbowych innych państw i z tych informacji będzie wynikać, że powinniśmy zapłacić podatek w wyższej kwocie niż ta zadeklarowana i zapłacona przez nas w ciągu ostatnich 5 lat (każdorazowo w zeznaniu podatkowym za 5 lat).

Wkrótce będę mieć wpis o tym na swoim blogu blazejkuzniacki.pl, więc serdecznie zachęcam do czytania.

Pozdrawiam,

Błażej

Odpowiedz

Michal Listopad 25, 2016 o 15:52

Mam lokaty w Plus Bank po 4 rozmowach telefonicznych (nie mogli znalezc lokat etc) Pani poinformaowala mnie, ze musze stawic sie osobiscie w oddziale banku celem zlozenia podpisu. Nie mam konta tylko same lokaty. Dodam, ze nigdy nie wyslali do mnie zadnego pisama z informacja, ze powinienem podpisac deklaracje.

Bravo. Plus Bank.

Czy ktos ma informacje, czy moga wymagac stawienia sie osobiscie? mieszkam za granica wiec w ogole mi sie to nie usmiecha.

Odpowiedz

Adam Listopad 26, 2016 o 09:24

W tak na chłopski rozum, jak mam zwykłe konto i lokatę w banku a z usa i innymi obywatelstwami nie mam nic absolutnie wspólnego. Konto i lokata jest w całości moja to czy jestem rzeczywistym beneficjentem FATCA czy nie?

Odpowiedz

Maciek Listopad 29, 2016 o 04:16

Michał a co z Raiffaisen bank też kiedyś polecałeś? Pozdrawiam Maciek

Odpowiedz

Aneta Listopad 30, 2016 o 21:31

Też założyłam konto przez polecenie Michała w „nieszczęsnym” okresie. Na infolinii załatwiłam sprawę b.szybko. Nie przesłali powiadomienia, bo jak twierdzą, jeśli już się zgłosiłam, to owo oświadczenie przyjęli. W innych przypadkach wysłali podobno alert widoczny na koncie i inne powiadomienia.

Odpowiedz

Aneta Listopad 29, 2016 o 13:09

W millenium na infolinii powiedzieli mi, że w moim przypadku nie ma potrzeby składania oświadczenia (rozmowa dzisiaj z konsultantem) – w systemie nie widzą takiej konieczności.

Odpowiedz

Joanna Listopad 30, 2016 o 10:27

W BZWBK oświadczenie złożyłam telefonicznie.
Dom Maklerski BZWBK ma jeden system z Bankiem, więc gdy złożysz oświadczenie w Banku to już nie musisz w domu maklerskim. Telefon do Domu Maklerskiego BZWBK 801 36 46 36. Powodzenia:)

Odpowiedz

Mateusz Listopad 30, 2016 o 11:23

Cześć,
O tym całym FACTA wiem już od dawna i jak tylko dostałem powiadomienia od banków o konieczności złożenia takiego oświadczenia od razu to zrobiłem. Jako, że dziś jest ostatni dzwonek, coś mnie tknęło, żeby mimo to obdzwonić banki (a trochę tych rachunków mam). I co się okazało? Całe szczęście, że się tym zainteresowałem bo mógłby być niezły klops!I Wam też radzę, żebyście zadzwonili na infolinię banków i sprawdzili czy takie oświadczenie wpłynęło (szczególnie ci, którzy wysyłali je listownie). W moim przypadku okazało się, że np. do ING nie dotarł mój list polecony, który wysyłałem dobre dwa miesiące temu. BZWBK z kolei W OGÓLE nie poinformował mnie o konieczności złożenia takiego oświadczenia ani mailowo, ani listownie, ani przez bankowość internetową. Spojrzałem w umowę otwarcia rachunku w WBK i data jej zawarcia była w przedziale 01.07.2014 – 30.11.2015. Pani oczywiście przepraszała mnie, a oświadczenie złożyłem telefonicznie tak jak Michale radziłeś. Także jeszcze raz przestrzegam wszystkich – zróbcie remanent Waszych rachunków bankowych, maklerskich itd. Zajrzyjcie w umowy, spójrzcie w daty ich zawarcia i obdzwońcie infolinie żeby się upewnić czy oświadczenie wpłynęło.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marta Listopad 30, 2016 o 16:36

Instrukcja dla Deutsche Banku wprowadza w błąd. Pytanie o inne obywatelatwo – jest to pytanie dot drugiego obywatelstwa klienta. Natomiast pytanie ,,beneficjent rzeczywisty FATCA,, trzeba zaznaczyć ,,tak,, bo bank pyta czy klient jest beneficjentem rzeczywistym prowadzonych w baku produktów w rozumieniu ustawy FATCA.

Odpowiedz

Katarzyna Listopad 30, 2016 o 18:31

Prosze o pomoc – mam zielona karte jednak nie pracuje w USA i nie odprowadzam tam podatkow. Robie to wylacznie w Polsce. Czy w takim wypadku mimo wszystko powinnam zaznaczyc ze jestem podatnikiem USA?

Odpowiedz

Andrew Grudzień 14, 2016 o 11:39

Hej upewnij się ale ja trafiłem na zapis że tak. Przynajmniej u jednego z brokerów.

Odpowiedz

Aneta Listopad 30, 2016 o 21:28

W Raiffaisen załatwiłam sprawę przez Infolinię. Konsultant odczytał krótkie oświadczenie. Zadał jedno pytanie i po sprawie.

Odpowiedz

Mikołaj Grudzień 8, 2016 o 13:08

A co jak konta założył zmarły współmałżonek jako jedyny uprawniony do konta i nie można było nic zrobić. Konta zablokowali, a właściciel nie żyje, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku sie toczy, ale jeszcze sie nie zakończyło.

Jakieś pomysły, jak pomóc w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Lilka Kwiecień 27, 2017 o 15:42

Zostaly mi zablokowane srodku na kwote ok 300000zl w KASA Centrum. Dowiedzialam sie o Facta w tej chwili. Mieszkam od 11 lat w Londynie. Do mojego konta jest upowazniona mama i ona nie dostala zadnej informacji, ja rowniez. Co teraz robic??? Czy osoba upowazniona moze za mnie podpisac to FActa?????

Odpowiedz

Artur Maj 22, 2017 o 16:34

Witam.
Dziś dostałem sms od Alior Banku w sprawie wypełnienia oświadczenia FATCA (rezydencja podatkowa) ogólnie moja odpowiedź jest na nie,nie byłem nigdy w Stanach,nie zarabiałem tam więc rząd USA nic do mnie nie powinien mieć jednak korzystam z platformy Steam, tam kupuję czasem gry i sprzedaję od czasu do czasu wirtualne karty z gier, jednak jest to wszystko legalne i od razu opodatkowane, jednak by sprzedać więcej niż 200 przedmiotów na tej platformie kiedyś musiałem podpisać dokument zgodnie z sekcją 6050W ustawy Internal Revenue, ich urząd wymagał wtedy potwierdzenia czy jestem obywatelem USA czy cudzoziemcem. Czy oświadczenie FATCA może dotyczyć tego co wtedy podpisałem na platformie Steam? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Dodaj nowy komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: